Thầy Kim Hồng Cương


ảnh của Thầy Kim Hồng Cương
Công việc: Giáo viên Toán
Nơi làm việc: Trường Tiều học - trung học cơ sở Pascal

Cử nhân đại học sư phạm Hà Nội, thầy là giáo viên nổi tiếng với phương pháp giảng dạy, tư duy từ trực quan sinh động đến trừu tượng, thầy có nhiều năm bồi dưỡng học sinh giỏi và ôn luyện vào các trường chất lượng cao ở Hà Nội.

Giáo viên khác