Thầy Phạm Anh Tài


ảnh của Thầy Phạm Anh Tài
Công việc: Giáo viên Toán
Nơi làm việc: vuihoc.vn

Thầy Tài nổi tiếng với phương pháp dạy học Gợi tư duy mở - Đơn giản mọi dạng bài

- Có kỹ năng dạy toán theo sơ đồ tư duy để học sinh dễ nhớ.

- Điểm 10 tuyệt đối thi Đại học môn Toán năm 2008 (hình thức thi tự luận)

- Thầy đã có nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy, nhiều năm ôn thi THPT Quốc Gia, có nhiều học sinh đạt 8+ 9+

Giáo viên khác