Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 6 - Unit 10: Eat your greens - Listening & Speaking

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 11:34 24/06/2022 724

Listening & Speaking

Level 6 - Unit 10: Eat your greens - Listening & Speaking

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

UNIT 10: EAT YOUR GREENS!- LISTENING & SPEAKING

I. LISTENING

1. Word focus

Chocolate: sô cô la

Chopstick: đũa

Garlic: tỏi

Sauna: nhà tắm hơi 

2. Listening for specific information

- Look for the differences between the pictures for each question. 

(Tìm kiếm sự khác biệt giữa các hình ảnh cho mỗi câu hỏi.)

- You will hear the description of one or two of the other pictures.

(Bạn sẽ nghe mô tả của một hoặc hai bức tranh khác.)

- Listen carefully for the speaker's final decision to help you choose the right answer.

(Hãy lắng nghe cẩn thận nhận định cuối cùng của người nói để giúp bạn chọn được câu trả lời đúng.)

II. SPEAKING

1. Giving advice

- Learn and practice different ways to ask how someone is feeling, and to give advice. 

(Tìm hiểu và thực hành các cách khác nhau để hỏi cảm xúc của ai đó và đưa ra lời khuyên.)

- Notice how to respond to advice; this will help you with conversations.

(Chú ý cách trả lời lời khuyên; điều này sẽ giúp bạn trong các cuộc trò chuyện.)

- Listen carefully to your partner's answers. That way you can respond in the correct way.

(Lắng nghe cẩn thận câu trả lời của đối phương. Bằng cách đó bạn có thể trả lời một cách chính xác.)

2. Useful Expression

Asking how someone is feeling 

What's the matter? 

What's wrong?

 Are you feeling OK? 

Talking about your health 

I've got a temperature / a fever/a cold/toothache/a headache. 

I feel sick / tired/thirsty / hungry. 

My... hurts. 

I fell down / over / off. 

I cut / burnt/hurt myself. 

Giving advice 

You should... 

You shouldn't ... 

If you feel sick, you should ... 

Eat/Drink / Go/Do... 

Don't eat... 

Why don't you ...? 

Responding to advice 

Thanks. That's a good idea. 

That's good advice. Thank you.

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}