Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 6 - Unit 9: In the extreme - Reading and Writing

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 13:43 12/05/2022 36

Reading and Writing

Level 6 - Unit 9: In the extreme - Reading and Writing

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

UNIT 9: IN THE EXTREME! - READING & WRITING

I. READING

1. Word focus

compete: cạnh tranh

glide: lướt qua

slope: dốc

spin: quay

give up: bỏ cuộc

paralysed: tê liệt

2. Comparing the options

- This part of the exam may sometimes have three-option multiple-choice comprehension questions.

(Phần này của đề thi đôi khi có thể có các câu hỏi trắc nghiệm thông hiểu)

- Compare each option carefully with the text.

(Hãy so sánh cẩn thận từng lựa chọn với đoạn văn bản)

- Look at the other options and make sure you know why they are wrong.

(Hãy nhìn vào các lựa chọn khác và đảm bảo ràng bạn biết tại sao chúng sai)

II. WRITING

1. Writing a blog

Thinking about your readers

- A blog is all about connecting with your readers, online. It’s like a diary you share with others.

(Blog là sự kết nối trực tuyến với độc giả của bạn. Nó giống như một cuốn nhật ký mà bạn chia sẻ với người khác)

- In a blog, you want your readers to see your personality and what is important to you.

(Trong một blog, bạn muốn độc giả nhìn thấy tính cách của bạn và những gì quan trọng đối với bạn)

- Blogs normally include a picture and links to websites.

(Các blogs thường bao gồm một bức ảnh và các liên kết đến các trang web)

- They often call readers to take action!

(Họ thường kêu gọi người đọc hành động)

- They have short paragraphs with headings and subheadings.

(Chúng có các đoạn văn ngắn với các tiêu đề chính và tiêu đề phụ)

- Readers will make comments on your information and share opinions so it’s important to write back or just say thank you.

(Người đọc sẽ đưa ra nhận xét về thông tin của bạn và chia sẻ ý kiến, vì vậy bạn nên trả lời hoặc nói lời cảm ơn)

2. Useful expressions

Using adjectives:

- I was surprised / disappointed…

- It was surprising / disappointing …

- I got tired.

- It was tiring.

- I was amazed by this place.

- It was an amazing place.

- I felt excited.

- It was exciting.

- I’m interested in street art. 

- Street art is interesting.

2. Looking back and checking

- After you have completed the notes in the task, look back at the two original short texts.

- Check the information and your answers again.

- Check your spelling, too. Sometimes we make mistakes when we are in a hurry.

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}