Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 3 – Unit 1A: Nature – Lesson 6

Tác giả Giáo viên VUIHOC 01:29 27/05/2022 180

Nature

Level 3 – Unit 1A: Nature – Lesson 6

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 1. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

animal

insect

ant

worm

spider

butterfly

ladybug
flower

mushroom

tree

leaf/leaves
sun

sky

cloud

wind

rainbow

rock

pond

plus

minus

equals

Q: How many spiders are there?

A: There's one spider.

Q: How many spiders are there?

A: There're three spiders.

Q: How many flowers are there?

A: There're some flowers.

Q: How many flowers are there?

A: There aren't any flowers.

Q:  Are there any rocks?

A: Yes, there are (some rocks).

Q:  Are there any rocks?

A: No, there aren't (any rocks).

Q: Is there any wind?

A: Yes, there is (some wind).

Q: Is there any wind?

A: No, there isn't (any wind).

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}