Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 6 - Unit 10: Eat your greens - Reading & Writing

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 11:33 24/06/2022 825

Reading & Writing

Level 6 - Unit 10: Eat your greens - Reading & Writing

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

UNIT 10: EAT YOUR GREENS! - READING & WRITING

I. Reading

1. Word focus

headache (n): đau đầu

hydrated (v): giữ nước, cấp nước

frozen (adj): đóng băng

can (n): lon

fizzy (n): hơi ga

tooth decay (n): sâu răng

II. Writing

1. Write a note

Apologizing & making excuses

- When we apologize, we often give a reason or an excuse why we can't or couldn't do something when it was expected. 

( Khi nói lời xin lỗi, chúng ta thường đưa ra một lý do hoặc một cái cớ tại sao chúng ta không thể giúp khi người khác nhờ)

- The types of expressions we use often change depending on the situation, the place, or the person. 

( Các kiểu diễn đạt chúng ta sử dụng thường thay đổi tùy theo hoàn cảnh, địa điểm hoặc con người.)

If you are talking to someone important, you will use more formal language, e.g. I apologize... 

(Nếu bạn đang nói chuyện với ai đó quan trọng, bạn sẽ sử dụng ngôn ngữ trang trọng hơn, ví dụ: I apologise ... )

If we are speaking to a friend, we can just say I'm sorry. 

(Nếu chúng ta nói chuyện với một người bạn, chúng ta chỉ cần nói I'm sorry.)

- We can also use I'm afraid that …when we give an excuse.

(Chúng ta cũng có thể sử dụng I'm afraid that.... khi đưa ra 1 lời bào chữa)

2. Useful Expressions

Saying sorry

I'm sorry! 

I'm sorry, but ... 

I apologize, but... 

I apologize that I couldn't... 

I'm sorry that I didn't…

Making excuses

I'm afraid I can't / couldn't/ didn't 

I can't/ cannot / couldn't because ... 

I didn't because ... 

I'm sorry, but I have to / had to...

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}