Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 6 - Unit 11: Be creative! - Grammar

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 09:49 13/05/2022

Grammar

Level 6 - Unit 11: Be creative! - Grammar

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc! 

UNIT 11: BE CREATIVE! - GRAMMAR

1. The passive voice

- In a passive sentence the object becomes the subject.

(Trong câu bị động, tân ngữ của câu chủ động sẽ trở thành chủ ngữ của câu bị động.)

- In a passive sentence we are more interested in who does the action.

(Trong câu bị động, ta quan tâm đến đối tượng chịu tác động của hành động hơn là bản thân hành động đó.)

a. Present Simple

b. Past Simple

2. Narrative tenses

- Narrative Tenses, for example, Past Simple and Past Continuous, help us tell stories in the past.

(Các thì tường thuật như Quá khứ đơn và Quá khứ tiếp diễn, giúp chúng ta kể những câu chuyện trong quá khứ.)

- We use the Past Simple to describe the background or setting of a story.

(Chúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn để miêu tả bối cảnh của một câu chuyện.)

- We also use the Past Continuous to describe longer activities that are often interrupted by something in the Past Simple.

(Chúng ta sử dụng thì Quá khứ tiếp diễn để miêu tả những hoạt động dài hơn thường bị gián đoạn bởi một điều gì đó.)

- We often use while and as with the Past Continuous.

(Chúng ta thường sử dụng while và as với thì Quá khứ tiếp diễn.)

- We use the Past Simple to describe many actions happening one after the other.

(Chúng ta sử dụng thì Quá khứ đơn để miêu tả nhiều hành động xảy ra nối tiếp nhau.)

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}