img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 6 - Unit 11: Be creative! - Reading & Writing

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 23:51 19/08/2022 724

Con hãy hoàn thành bài tập của Level 6 - Unit 11: Be creative! - Reading & Writing nhé.

Level 6 - Unit 11: Be creative! - Reading & Writing

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc! 

UNIT 11: BE CREATIVE! - READING AND WRITING

I. READING

1. Word focus

canvas: Tranh sơn dầu

 

camouflage: ngụy trang

warriors: chiến binh

enemy: kẻ thù

villain: nhân vật phản diện

dye: thuốc nhuộm

2. Identifying the type of question

- Check if the questions are Wh- questions and underline these.

- Look for the information that will answer these types of questions.

- Put a star (*) next to Yes/ No questions. They often have a yes or no in the answer.

II. WRITING

1. Writing a short narrative

Using a writing formula

- A narrative describes an experience or event.

(Đoạn văn tự sự miêu tả một trải nghiệm hoặc một sự kiện.)

- Use the following formula to help you organise your writing:

(Sử dụng công thức sau để giúp bạn sắp xếp bài viết của mình.)

Divide your story into 3 paragraphs: a beginning, a middle, and an end.

(Chia câu chuyện của bạn thành 3 phần: phần mở đầu, phần thân và phần kết.)

+ The beginning sets the scene. Describe who is in your story, and when and where it took place.

(Phần mở đầu giới thiệu bối cảnh: miêu tả ai trong câu chuyện, câu chuyện diễn ra khi nào, ở đâu.)

+ The middle describes something that happened or a problem.

(Phần thân miêu tả điều gì đã xảy ra hoặc một vấn đề nào đó.)

+ The end describes the solution and the conclusion.

(Phần kết miêu tả giải pháp và kết luận.)

- Use the Useful Expressions to make your writing more exciting and interesting.

(Sử dụng cấu trúc gợi ý để làm cho bài viết của bạn trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.)

2. Useful Expressions

Connecting events in a story

Before…

After…

As soon as…

Eventually…

In the end…

Suddenly…

All at once...

Meanwhile…

Later…

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990