Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 6 - Unit 12: School's out! - Listening & Speaking

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 07:20 18/05/2022 317

Listening & Speaking

Level 6 - Unit 12: School's out! - Listening & Speaking

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc! 

UNIT 12: SCHOOL’S OUT! - LISTENING & SPEAKING

I. LISTENING

1. New focus

journey: chuyến đi

accommodation: chỗ ở

food: đồ ăn

weather: thời tiết

culture: văn hóa

2. Reviewing your answer

- Don’t choose your answer too quickly.

(Đừng chọn câu trả lời quá nhanh.)

- If you are not sure of the answer to a question the first time you listen, leave the question and move on.

(Nếu bạn không chắc chắn về câu trả lời cho một câu hỏi trong lần nghe đầu tiên, hãy để đó và làm câu tiếp theo.)

- The answer will be more obvious the second time you listen.

(Câu trả lời sẽ rõ ràng hơn trong lần nghe thứ hai.)

II. SPEAKING

1. Asking about holidays

- Think about the tense you need to use when asking someone about their holiday. Are you asking about plans in the future or a holiday in the past?

(Hãy nghĩ về thì bạn cần sử dụng khi hỏi ai đó về kỳ nghỉ của họ. Bạn hỏi về kế hoạch trong tương lai hay một kỳ nghỉ trong quá khứ?)

- The same type of questions about holidays appears again and again. Make sure you become familiar with them.

(Những câu hỏi tương tự về các ngày lễ xuất hiện lặp đi lặp lại. Hãy chắc chắn rằng bạn trở nên quen thuộc với chúng.)

2. Useful Expressions

Asking about holidays

- What was the hotel/ beach/ weather like?

- When did you go?

- How long did you go for?

- Who did you go with?

- Did you have a good time?

- Where are you going next summer?

- What are you going to do there?

- Where are you going to stay?

- How long are you going for?

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}