Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Level 6 - Unit 9: In the extreme - Listening and Speaking

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 18:00 22/06/2022 696

Listening and Speaking

Level 6 - Unit 9: In the extreme - Listening and Speaking

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,  
Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.  
Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!  

UNIT 9: IN THE EXTREME! - LISTENING & SPEAKING

I. LISTENING

1. Focusing on specific information

- This part of the exam focuses on understanding specific information.

(Phần này  tập trung vào việc tìm hiểu thông tin cụ thể.)

- Look at the options as you listen so you know the details you are listening for.

(Nhìn vào các đáp án khi bạn nghe để biết được những thông tin chi tiết)

- If you are not sure about an answer, leave it and answer it the second time you listen.

(Nếu bạn không chắc chắn về một câu trả lời, hãy để lại câu đó và trả lời nó trong lần nghe thứ hai.)

II. SPEAKING

1. Asking for and giving details

- Become familiar with questions that ask for times, prices and dates.

(Làm quen với những câu hỏi về thời gian, giá cả và ngày tháng)

- Use the information in the question to help you give full answers, e.g. How much does the course cost? - The course costs …

(Sử dụng thông tin trong câu hỏi để giúp bạn đưa ra câu trả lời đầy đủ)

2. Useful expressions

  • Asking for details:

- I’d like some information about…

- What’s the address?

- When do the classes start?

- What time do the classes start?

- How many students are there in a class?

- How much does it cost?

- Do I need to bring…?

  • Giving details:

- The address is…

- The course starts on/ at…

- It costs …

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}