Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Hướng dẫn học toán lớp 3 ôn tập các bảng chia

Tác giả Nguyễn Thu Hương 15:54 10/03/2022 18,454 Tag Lớp 3

​​​​​​​Toán lớp 3 ôn tập các bảng chia là bài học củng cố kiến thức cho trẻ trước khi bước vào làm quen các bảng cửu chương tiếp theo.

Hướng dẫn học toán lớp 3 ôn tập các bảng chia

Toán lớp 3 ôn tập các bảng chia là bài học củng cố kiến thức cho trẻ trước khi bước vào làm quen các bảng cửu chương tiếp theo. Dưới dây là tất cả những điều cần lưu ý về các bảng chia đã học.

1. Ôn tập các bảng chia đã học

1.1.  Định nghĩa phép chia

Định nghĩa phép chia

1.2. Các thành phần trong phép chia

Các thành phần trong phép chia

1.3. Các bảng chia đã học

Ở chương trình lớp 2, trẻ đã được làm quen với bảng chia từ 2 đến 5:

Các bảng chia từ 2 đến 5

2. Các dạng bài tập áp dụng bảng chia

2.1. Tính nhẩm

Cách làm: Dựa vào kiến thức về các bảng chia đã học để tính nhẩm.

Ví dụ: 

a) 12 : 3

b) 24 : 6

c) 25 : 5

d) 30 : 6

Trả lời:

a) 12 : 3 = 4

b) 24 : 6 = 4

c) 25 : 5 = 5

d) 30 : 6 = 5

2.2. Tìm ẩn

Cách tìm thành phần trong phép chia

Ví dụ:

a) y : 3 = 5

b) y : 2 = 7

c) 21 : y = 3

d) 18 : y = 2

Trả lời:

a) 

y : 3 = 5

y = 5 x 3

y = 15

b) 

y : 2 = 7

y = 7 x 2

y = 14

c) 

21 : y = 3

y = 21 : 3

y = 7

d) 

18 : y = 2

y = 18 : 2

y = 9

2.3. Giải toán có lời văn 

Cách làm: 

Bước 1: Đọc và phân tích dữ liệu bài toán.

Bước 2: Tóm tắt bài toán.

Bước 3: Thực hiện phép tính phù hợp.

Bước 4: Trình bày bài giải và kiểm tra lại.

Ví dụ: Nam có 28 viên bi, chia đều vào 7 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu viên bi?

Trả lời:

Mỗi lọ có số bi là:

28 : 7 = 4 (viên bi)

Đáp số: 4 viên bi

2.4. Bài tập về phân số 

Giá trị 1/a

 

3. Bài tập vận dụng toán lớp 3 ôn lại các bảng chia

3.1. Đề bài

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3

b) 12 : 2

c) 24 : 4 

d) 32 : 4

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Giá trị ⅓ của 18 là:...

b) Giá trị 1/5 của 25 là:...

c) Giá trị 1/4 của 28 là:...

d) Giá trị 1/2 của 20 là:...

Bài 3: Tìm y 

a) y : 3 = 2

b) y : 3 = 5

c) 36 : y = 4

d) 30 : y = 3

Bài 4: Lớp 3B có 32 bạn học sinh, cô giáo xếp lớp thành 4 hàng bằng nhau, hỏi mỗi hàng có bao nhiêu học sinh?

3.2. Đáp án

Bài 1: Tính nhẩm

a) 27 : 3 = 9

b) 12 : 2 = 6

c) 24 : 4 = 6

d) 32 : 4 = 8

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Giá trị ⅓ của 18 là: 18 : 6 = 3

b) Giá trị 1/5 của 25 là: 25 : 5 = 5

c) Giá trị 1/4 của 28 là: 28 : 4 = 7

d) Giá trị 1/2 của 20 là: 20 : 2 = 10

Bài 3: Tìm y 

a) 

y : 3 = 2

y = 2 x 3

y = 6

b) 

y : 3 = 5

y = 5 x 3 

y = 15

c) 

36 : y = 4

y = 36 : 4

y = 9

d) 

30 : y = 3

y = 30 : 3

y = 10

Bài 4: 

Mỗi hàng có số học sinh là:

32 : 4 = 8 (học sinh)

Đáp số: 8 học sinh

4. Bài tập thực hành toán lớp 3 ôn lại các bảng chia

4.1. Bài tập

Bài 1: Tính nhẩm

a) 45 : 5

b) 40 : 4

c) 36 : 4 

d) 16 : 4

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Giá trị 1/2 của 16 là:...

b) Giá trị 1/4 của 20 là:...

c) Giá trị 1/5 của 40 là:...

d) Giá trị ⅓ của 15 là:...

Bài 3: Tìm y

a) y : 4 = 6

b) y : 3 = 4

c) y : 5 = 5

d) y : 2 = 9

Bài 4: Bà chia can dầu chứa 40 lít dầu ra 4 can, hỏi mỗi can đựng bao nhiêu lít dầu?

4.2. Đáp án

Bài 1: 

a) 9

b) 10

c) 9

d) 4

Bài 2: 

a) 8

b) 5

c) 8

d) 5

Bài 3: 

a) y = 24

b) y = 12

c) y = 25

d) y = 18

Bài 4: 

Đáp số: 10 lít dầu

Trên dây, Vuihoc.vn đã cùng bé học toán lớp 3 ôn tập các bảng chia. Để giúp bé học tốt môn toán, bố mẹ đừng quên chờ đợi những bài giảng tiếp theo nhé!

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}