img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Quy định và Chính sách của các khoá học THPT Quốc gia (Gói PAS - 2K6)

1. Khách hàng có thể đổi sang môn học khác trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

- Trong vòng 7 ngày kể từ ngày đăng ký thành công (đăng ký thành công được hiểu là thời điểm VUIHOC nhận được khoản thanh toán của khách hàng)

- Sử dụng không quá 3 buổi học/ bài giảng hoặc 3 đề thi của khóa học đó.

- Môn học muốn chuyển đổi là môn học khác nằm trong Chương trình ôn thi THPT Quốc gia.

- Môn học muốn chuyển đổi đang mở đăng ký tại thời điểm đó.

2. Mỗi môn học chỉ được chuyển đổi duy nhất 01 lần, khi chuyển đổi thành công khách hàng không còn bất kỳ quyền lợi nào liên quan đến môn học trước đó.

3. Phí chuyển đổi:

- Trong trường hợp khóa học sau chuyển đổi có học phí cao hơn khoá học trước chuyển đổi: Khách hàng sẽ cần thanh toán học phí chênh lệch giữa hai khoá.

- Trong trường hợp khóa học sau chuyển đổi có học phí thấp hơn khoá học trước chuyển đổi: khách hàng sẽ không được hoàn trả chi phí còn thừa do chuyển đổi.

4. Hướng dẫn chuyển đổi: Khi có nhu cầu muốn chuyển đổi, khách hàng gửi email về hòm mail hotro@vuihoc.vn và điền các thông tin bao gồm:

- Số điện thoại đăng ký với VUIHOC

- Khóa học đã đăng ký

- Khóa học muốn chuyển đổi

Sau khi nhận được yêu cầu chuyển đổi khoá học, VUIHOC sẽ xử lý và thông báo lại kết quả trong vòng 7 ngày làm việc.

5. Lưu ý:

- Không áp dụng chuyển đổi/ nâng cấp đối với các khóa học miễn phí.

- Quy định chuyển đổi không bao gồm việc chuyển đổi quà tặng theo khoá học tương ứng.

- Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc chuyển đổi, VUIHOC sẽ làm việc trực tiếp với khách hàng để giải quyết và quyết định của VUIHOC là kết quả cuối cùng.

- Chính sách chuyển đổi khoá học có hiệu lực từ 01/06/2023 đến khi có chính sách thay thế.

Khách hàng không được hủy bỏ khóa học sau khi đã đăng ký thành công. Khách hàng có thể chuyển đổi sang khóa học phù hợp theo Chính sách Chuyển đổi Khoá học.

I. KHÓA PAS ÔN THI THPT QUỐC GIA


1. Khoá học PAS ôn thi THPT Quốc gia được chia làm 3 giai đoạn PAS Vững nền, PAS Bứt tốc, PAS Cán đích. VUIHOC cam kết học sinh tham gia học tập theo đúng lộ trình và nội quy học tập tại VUIHOC sẽ đạt kết quả thi THPT Quốc Gia từ 8 điểm trở lên.

2. Hoàn lại 100% phần học phí đã đóng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây:

- Học sinh phải tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định và nội quy học tập của VUIHOC và Giáo viên trong suốt quá trình tham gia Khóa học.

- Kết quả điểm thi trong Kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia của môn học đã đăng ký có số điểm thấp hơn 8 điểm.

- Thời gian đăng ký khóa học tối thiểu là 4 tháng trước ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT, đăng ký ít nhất 2 giai đoạn trở lên trong đó có giai đoạn PAS cán đích.

- Tham gia tối thiểu 75% tổng số buổi học trực tiếp và thời lượng học trung bình các buổi lớn hơn 70 phút (tính từ thời điểm bắt đầu đăng ký khóa học).

- Hoàn thành tối thiểu 90% tổng số phiếu BTVN được giao đúng hạn trong vòng 14 ngày (tính từ lúc buổi học tương ứng kết thúc).

- Tham gia tối thiểu 5 kỳ thi thử THPT Quốc Gia do VUIHOC tổ chức ở môn đăng ký, điểm trung bình đạt từ 7/10 điểm trở lên.

3. Để đảm bảo quyền lợi về cam kết đầu ra, chính sách hoàn tiền các bạn học sinh cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 - Giấy báo dự thi theo đúng mẫu của ban tổ chức.

- Thông tin cá nhân bao gồm: CMND/ Căn cước công dân, ảnh chân dung học viên.

- Thông tin liên hệ cơ bản bao gồm: Số điện thoại và Email của học viên, Số điện thoại của 1 người thân trong gia đình.

- Thông tin truy cập tài khoản công bố điểm, ảnh chụp trang công bố điểm, và giấy báo điểm bản đầy đủ.

- Thời gian tiếp nhận yêu cầu hoàn học phí là 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, sau thời điểm trên VUIHOC sẽ dừng và từ chối xử lý các yêu cầu liên quan đến hoàn học phí.

- VUIHOC tiếp nhận thông tin học sinh gửi về qua địa chỉ email hotro@vuihoc.vn

- Sau khi tiếp nhận thông tin, VUIHOC sẽ tiến hành liên hệ và đồng kiểm tra toàn bộ thông tin học sinh cung cấp và tình hình tham gia học tập thực tế để đưa ra kết quả cuối cùng. VUIHOC sẽ thông báo qua email kết quả sau 7 ngày làm việc tính từ khi nhận đầy đủ thông tin học sinh cung cấp.

II. KHÓA PAS ÔN THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC


1. Khóa học Đánh gia năng lực Hà Nội và Đánh gia năng lực của Hồ Chí Minh được chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1: Luyện kiến thức trọng tâm và giai đoạn 2: Luyện đề thực chiến. VUIHOC cam kết học sinh tham gia học tập theo đúng lộ trình (bao gồm 2 giai đoạn Luyện kiến thức trọng tâm và Luyện đề thực chiến) và nội quy học tập tại VUIHOC sẽ đạt kết quả như sau:

- Điểm thi của thi sinh lọt TOP 15% số bài thi có điểm cao nhất toàn bộ các đợt thi DGNL ĐHQG Hà Nội năm 2024.

- Điểm thi của thi sinh lọt TOP 15% số bài thi có điểm cao nhất toàn bộ các đợt thi DGNL ĐHQG Hồ Chí Minh năm 2024.

2. Hoàn lại 100% phần học phí đã đóng bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt trong trường hợp đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây: - Thời gian đăng ký khóa học tối thiểu là 4 tháng trước ngày diễn ra đợt thi mà học sinh tham dự. - Tham gia đầy đủ cả 2 giai đoạn học - Tham gia tối thiểu 85% tổng số buổi học trực tiếp và thời lượng trung bình các buổi lớn hơn 90 phút (tính từ thời điểm bắt đầu đăng kí khoá học). - Hoàn thành tối thiểu 90% tổng số phiếu BTVN được giao đúng hạn trong vòng 14 ngày (tính từ buổi học tương ứng kết thúc), mỗi phiếu đạt ít nhất 7 điểm.

- Hoàn thành tối thiểu 80% tổng số phiếu BTVN được giao trong khóa "Video kiến thức nền tảng luyện thi DGNL" và khóa "Ngân hàng câu hỏi luyện thi DGNL" trên hệ thống Vuihoc.vn mỗi phiếu phải đạt ít nhất 7 điểm (Tính từ khi đăng ký khóa học đến trước thời gian thi chính thức ít nhất 1 tuần). - Tham gia đầy đủ các bài test đầu vào, kiểm tra định kì hàng tháng do VUIHOC tổ chức và có tăng điểm được ghi nhận kết quả trên hệ thống VUIHOC.

- Điểm thi bài test đầu vào phải đạt mức 70% tổng điểm bài thi. - Tham gia tối thiểu 3 kì thi thử ĐGNL ĐHQG do VUIHOC tổ chức trước, ít nhất một tuần khi kì thi chính thức HS đã đăng ký, điểm mỗi lần thi đạt các mức như sau: - ĐGNL ĐHQG Hà Nội đạt từ 90 điểm trở lên. - ĐGNL ĐHQG TP. Hồ Chí minh đạt từ 800 điểm trở lên.

3. Để đảm bảo quyền lợi về cam kết đầu ra, chính sách hoàn tiền các bạn học sinh cần chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ sau:

 - Giấy báo dự thi theo đúng mẫu của ban tổ chức.

- Thông tin cá nhân bao gồm: CMND/ Căn cước công dân, ảnh chân dung học viên.

- Thông tin liên hệ cơ bản bao gồm: Số điện thoại và Email của học viên, Số điện thoại của 1 người thân trong gia đình.

- Thông tin truy cập tài khoản công bố điểm, ảnh chụp trang công bố điểm, và giấy báo điểm bản đầy đủ.

- Thời gian tiếp nhận yêu cầu hoàn học phí là 15 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, sau thời điểm trên VUIHOC sẽ dừng và từ chối xử lý các yêu cầu liên quan đến hoàn học phí.

- VUIHOC tiếp nhận thông tin học sinh gửi về qua địa chỉ email hotro@vuihoc.vn

- Sau khi tiếp nhận thông tin, VUIHOC sẽ tiến hành liên hệ và đồng kiểm tra toàn bộ thông tin học sinh cung cấp và tình hình tham gia học tập thực tế để đưa ra kết quả cuối cùng. VUIHOC sẽ thông báo qua email kết quả sau 7 ngày làm việc tính từ khi nhận đầy đủ thông tin học sinh cung cấp.

1. Tham gia học tập:

- Học sinh cần tham gia đầy đủ các buổi học của khóa học. Trong một số trường hợp bất khả kháng VUIHOC sẽ phải hủy buổi học và buổi học bù (nếu có) sẽ được tính là thuộc vào khoá học và áp dụng các quy định chung giống các buổi học khác.

- Hoàn thành đầy đủ bài tập trên lớp và bài tập về nhà

- Thực hiện đúng và đủ các yêu cầu, hướng dẫn của Giáo viên

- Chủ động trao đổi, đề nghị Giáo viên khi không hiểu hoặc chưa hiểu hết nội dung bài giảng

- Tham gia học tập chủ động, nghiêm túc, tinh thần học tập tự nguyện. Phụ huynh có trách nhiệm theo dõi, kết hợp với nhà trường đôn đốc học sinh trong quá trình học tập, kịp thời thông báo với Giáo viên khi nhận thấy việc tiếp thu kiến thức của học sinh chưa hiệu quả.

- Thực hiện nghiêm túc và nỗ lực cao nhất ở các bài kiểm tra, đánh giá khóa học.

- Trong quá trình học tập, nếu học sinh có các lời nói, hành vi được đánh giá là gây phiền nhiễu việc học, lôi kéo các học sinh khác, tạo nhóm ngoài lớp học, VUIHOC sẽ áp dụng các quy định sau:

Vi phạm lần 1: Xóa bình luận và nhắc nhở cá nhân.

Vi phạm lần 2: Thông báo tới phụ huynh, dừng việc cung cấp dịch vụ và không hoàn trả học phí.

2. Văn hoá ứng xử:

Học sinh cần giữ thái độ, cử chỉ văn minh, lành mạnh trong quá trình sử dụng dịch vụ tại VUIHOC. Cần tuân thủ theo hướng dẫn và hợp tác với đại diện VUIHOC trong các trường hợp hỗ trợ xử lý sự cố. Nếu học sinh có thái độ xúc phạm, không hợp tác với đại diện VUIHOC, VUIHOC có quyền từ chối yêu cầu hỗ trợ của học sinh.

Trường hợp, Học sinh sử dụng từ ngữ khiếm nhã, thiếu văn minh, không tôn trọng VUIHOC, VUIHOC có quyền xử lý theo quy định.

- Vi phạm lần 1: Nhắc nhở cá nhân, dừng cung cấp dịch vụ trong vòng 7 ngày.

- Vi phạm lần 2: Thông báo tới phụ huynh, dừng cung cấp dịch vụ và không hoàn trả học phí.

- Một tài khoản chỉ có thể sử dụng cho một học sinh, VUIHOC có quyền dừng cung cấp dịch vụ và không hoàn trả học phí trong trường hợp phát hiện học sinh dùng chung tài khoản. 

- Khi hết thời hạn khóa học đăng ký, học sinh sẽ không thể truy cập vào khóa học bao gồm việc xem lại video record/lấy tài liệu.

- Trong các quy định này, ngày làm việc được hiểu không bao gồm chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

- Nội quy hỏi bài:

* Bao gồm những thắc mắc, những câu hỏi liên quan đến học tập. Mỗi lần hỏi chỉ hỏi 1 câu duy nhất về 1 chủ đề nhất định thuộc phân môn đã đăng ký. * Thời gian phản hồi: 8h15p – 22h00 hàng ngày

* Phạm vi hỏi bài: Đối với chương trình VUIHOC thì không giới hạn số lần hỏi. Đối với chương trình ngoài VUIHOC thì 1 ngày tối đa 3 câu hỏi/ bài tập liên quan đến phân môn đã đăng ký.

- Các quy định chính sách trên có hiệu lực từ 01/06/2023 đến khi có chính sách thay thế. Học sinh có thể tham khảo chi tiết theo đường link này

Thông tin học phí khoá học


Hotline: 0987810990