Đăng ký học bằng chuyển khoản trực tiếp

Phụ huynh chuyển khoản học phí trực tiếp vào một trong những tài khoản sau

Thông tin chuyển khoản:  “Họ và tên phụ huynh + SĐT phụ huynh + Lớp đăng ký”

 

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank), chi nhánh Ngã tư Sở

CTK: Công ty Cổ phần Giáo dục và Công nghệ Hùng Vương

STK: 19134025030017


Sau khi nhận được chuyển khoản, thầy cô trợ giảng sẽ tạo tài khoản và liên hệ với phụ huynh để kích hoạt tài khoản cho con.


Chú ý: Phụ huynh hết sức lưu ý về thông tin người nhận khi chuyển khoản cùng ngân hàng. Chuyển khoản cùng ngân hàng chỉ cần số tài khoản, nếu như phụ huynh điền nhầm số tài khoản mà không đọc kỹ tên người nhận “Công ty cổ phần giáo dục và công nghệ Hùng Vương” có thể học phí sẽ bị chuyển đến người nhận khác.