Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

KHÓA HỌC LỚP 11

Chọn sách giáo khoa

Toán 11 | Tổng ôn học kỳ II môn Toán

Toán 11 | Tổng ôn học kỳ II môn Toán

27 clip dạng bài trọng tâm, hơn 600 bài tập bám sát chương trình ôn thi HKII Toán 11, 20 đề thi HKII chọn lọc có hướng dẫn chi tiết, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.000.000
Chỉ còn 700.000
Chỉ còn 2 ngày
Vật Lí 11 | Tổng ôn học kì II môn Vật Lí

Vật Lí 11 | Tổng ôn học kì II môn Vật Lí

15 clip dạng bài trọng tâm, gần 400 bài tập bám sát chương trình ôn thi HKII Vật Lí 11, 10 đề thi HKII chọn lọc có hướng dẫn chi tiết, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.000.000
Chỉ còn 700.000
Chỉ còn 2 ngày
Hóa Học 11 | Tổng ôn học kì II môn Hóa

Hóa Học 11 | Tổng ôn học kì II môn Hóa

20 clip dạng bài trọng tâm, hơn 600 câu hỏi/bài tập bám sát chương trình ôn thi HKII Hóa học 11, 10 đề thi HKII chọn lọc có hướng dẫn chi tiết, cùng với khóa livestream. Giúp học sinh nắm vững kiến thức, tâm thế vững vàng trước kì thi.

1.000.000
Chỉ còn 700.000
Chỉ còn 2 ngày