Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Ngữ Văn lớp 6

Chọn sách giáo khoa

Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Chân trời sáng tạo

Gồm 95 bài tương ứng với 50 bài đọc theo thể loại. Mỗi bài đọc sẽ gắn với các hoạt động tương ứng với việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Gồm 95 bài tương ứng với 50 bài đọc theo thể loại. Mỗi bài đọc sẽ gắn với các hoạt động tương ứng với việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Cánh diều

Ngữ Văn 6 | Chương trình mới - Ngữ Văn 6 - Cánh diều

Gồm 95 bài tương ứng với 50 bài đọc theo thể loại. Mỗi bài đọc sẽ gắn với các hoạt động tương ứng với việc rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ Văn 6 | Khóa học tốt Ngữ Văn 6

Ngữ Văn 6 | Khóa học tốt Ngữ Văn 6

Gồm 88 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

Khóa học tốt Ngữ Văn 9

Khóa học tốt Ngữ Văn 9

Gồm 96 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

750.000
Khóa học tốt Ngữ Văn 8

Khóa học tốt Ngữ Văn 8

Gồm 98 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

750.000
Khóa học tốt Ngữ Văn 7

Khóa học tốt Ngữ Văn 7

Gồm 93 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng tập làm văn, biết cách sử dụng từ ngữ và các biện pháp tu từ hợp lý

750.000