img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Ngữ Văn lớp 7

Chọn sách giáo khoa

Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo
Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo
Khoá học theo chương trình sách Chân Trời Sáng Tạo giúp rèn luyện khả năng nghe - nói - đọc - viết và khơi gợi ở người học niềm say mê khám phá thế giới, theo đuổi những ý tưởng mới mẻ.
Chỉ còn 2 ngày
1.800.000đ
Chỉ còn 1.500.000đ
Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Chân trời sáng tạo

Khoá học theo chương trình sách Chân Trời Sáng Tạo giúp rèn luyện khả năng nghe - nói - đọc - viết và khơi gợi ở người học niềm say mê khám phá thế giới, theo đuổi những ý tưởng mới mẻ.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Ngữ văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống
Khoá học theo chương trình sách Kết Nối Tri Thức được xây dựng với định hướng giúp các em phát huy khả năng bày tỏ ý kiến trước những vấn đề trong cuộc sống
Chỉ còn 2 ngày
1.800.000đ
Chỉ còn 1.500.000đ
Ngữ văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Ngữ văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Khoá học theo chương trình sách Kết Nối Tri Thức được xây dựng với định hướng giúp các em phát huy khả năng bày tỏ ý kiến trước những vấn đề trong cuộc sống

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Cánh Diều
Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Cánh Diều
Khoá học theo chương trình sách Cánh Diều giúp các em rèn luyện tiếng Việt, thảo luận các vấn đề văn học và phát triển những phẩm chất tốt đẹp.
Chỉ còn 2 ngày
1.800.000đ
Chỉ còn 1.500.000đ
Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Cánh Diều

Ngữ Văn 7 | Chương trình mới - Ngữ văn 7 - Cánh Diều

Khoá học theo chương trình sách Cánh Diều giúp các em rèn luyện tiếng Việt, thảo luận các vấn đề văn học và phát triển những phẩm chất tốt đẹp.

1.800.000
Chỉ còn 1.500.000
Chỉ còn 2 ngày
Hotline: 0987810990