Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay
Combo 3 giỏi: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Lớp 4


Bài toán trung bình cộng lớp 4 nâng cao

Bài toán trung bình cộng lớp 4 nâng cao

14:36 07/05/2020 49098

Toán lớp 4 trung bình cộng nâng cao là bài toán rất quan trọng trong chương trình toán lớp 4 của học sinh.

Giới thiệu bài toán lớp 4 dãy số tự nhiên

Giới thiệu bài toán lớp 4 dãy số tự nhiên

14:05 07/05/2020 24900

Bài toán lớp 4 dãy số tự nhiên các em được học chi tiết về các đặc điểm, tính chất của các dãy số. Giúp các em ghi nhớ và phát triển tư duy logic tốt hơn.

Phương pháp giải các dạng toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ

Phương pháp giải các dạng toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ

17:19 10/06/2020 62975

Toán lớp 4 tỉ lệ bản đồ là bài học mang tính thực tế trong chương trình tiểu học.

Nội dung kiến thức toán lớp 4 hàng và lớp

Nội dung kiến thức toán lớp 4 hàng và lớp

15:22 07/05/2020 91920

Toán lớp 4 hàng và lớp các em được cung cấp các đọc, viết các chữ số theo hàng và lớp. Đây là bài học cũng gây không ít khó khăn cho học sinh.

Bài học toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

Bài học toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức

15:27 07/05/2020 331309

Toán lớp 4 tính giá trị của biểu thức là bài toán học sinh vận dụng nhiều kiến thức của phép nhân, chia, cộng, trừ để tính toán giá trị.

Hệ thống kiến thức toán lớp 4 ôn tâp về đại lượng

Hệ thống kiến thức toán lớp 4 ôn tâp về đại lượng

15:42 07/05/2020 94599

Toán lớp 4 ôn tập về đại lượng là bài học hệ thống kiến thức cần nhớ và các dạng bài tập thường gặp giúp học sinh củng cố kiến thức.

Học bài tốt bài toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

Học bài tốt bài toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số

16:06 10/03/2022 408882

Toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số học sinh tiếp tục được làm quen với phép tính chia và các bài tập vận dụng của phép chia.

Hệ thống kiến thức toán lớp 4 hình học

Hệ thống kiến thức toán lớp 4 hình học

17:24 20/06/2020 15507

Toán lớp 4 hình học là phần kiến thức quan trọng trong chương trình học của trẻ.