Tiếng Việt lớp 1

Chọn sách giáo khoa

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Cánh Diều

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Cánh Diều

Gồm 50 clip bài giảng bám sát các đơn vị kiến thức chuẩn SGK giúp học sinh nhận biết được hệ thống chữ cái, thanh điệu và nguyên tắc ngữ âm cơ bản.

750.000
Chỉ còn 560.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Chân trời sáng tạo

Tiếng Việt 1 | Chương trình mới - Tiếng Việt - Chân trời sáng tạo

Gồm 50 clip bài giảng bám sát các đơn vị kiến thức chuẩn SGK giúp học sinh nhận biết được hệ thống chữ cái, thanh điệu và nguyên tắc ngữ âm cơ bản.

750.000
Chỉ còn 560.000
Chỉ còn 2 ngày
Tiếng Việt 1 | Khóa học tốt Tiếng Việt 1

Tiếng Việt 1 | Khóa học tốt Tiếng Việt 1

Gồm 150 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Giúp học sinh nhận biết được hệ thống chữ cái, thanh điệu và nguyên tắc ngữ âm cơ bản.

750.000
Chỉ còn 560.000
Chỉ còn 2 ngày
Khóa học tốt Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục

Khóa học tốt Tiếng Việt 1 - Công nghệ giáo dục

Gồm 200 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Giúp các em học sinh đọc thông, viết thạo, học đâu chắc đấy, nắm chắc luật chính tả, hệ thống cấu trúc ngữ âm Tiếng Việt. 

750.000
Chỉ còn 560.000
Chỉ còn 2 ngày

CÁC GÓI HỌC KHÁC

Khóa học tốt Tiếng Việt 2

Khóa học tốt Tiếng Việt 2

Gồm 170 clip bài giảng sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng nghe, đọc hiểu và diễn đạt bằng lời

560.000
Khóa Tiếng Việt tiền lớp 1

Khóa Tiếng Việt tiền lớp 1

Dành cho bé chuẩn bị vào lớp 1

560.000
Khóa học tốt Tiếng Việt 4

Khóa học tốt Tiếng Việt 4

Gồm 200 bài giảng sinh động và 2000 bài tập về Đọc hiểu, Luyện từ và câu, Mở rộng vốn từ, bám sát SGK. Rèn luyện cho con khả năng diễn đạt và đọc hiểu tốt nhất.

560.000
Khóa học tốt Tiếng Việt 3

Khóa học tốt Tiếng Việt 3

Gồm 170 clip bài giảng Tiếng Việt lớp 3 sinh động bám sát chương trình SGK. Rèn luyện cho con khả năng nghe, đọc hiểu và diễn đạt bằng lời các bài học Tiếng Việt 3

560.000
Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Khóa học tốt Tiếng Việt 5

Gồm 200 bài giảng sinh động và 2000 bài luyện tập về tập làm văn, Luyện từ và câu được giảng dạy bởi Cô Nguyễn Thanh Tâm với nội dung bám sát SGK giúp học sinh học tốt chương trình tiếng việt lớp 5 và có bước chuyển hoàn thiện khi tiếp cận với môn Ngữ văn lớp 6.

560.000