Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Phương pháp ghi nhớ bảng chia 8 lớp 3

Tác giả Minh Châu 17:06 19/03/2020 14,600 Tag Lớp 3

Ở bài học trước của vuihoc.vn con đã được làm quen với bảng cửu chương nhân 8 và trong bài học này con tiếp tục được làm quen với bảng chia 8 lớp 3

Phương pháp ghi nhớ bảng chia 8 lớp 3

Muốn học tốt bảng chia 8 lớp 3, học sinh cần học thuộc bảng cửu chương nhân và chia 8, thường xuyên làm các bài tập ví dụ thực tế giúp các em hình dung và tiếp thu bài tốt hơn. 

1. Giới thiệu bảng chia 8

Bảng cửu chương chia 8

Từ bảng nhân 8 ta có thể nhẩm được bảng chia 8

Từ bảng nhân 8 ta có bảng chia 8

2. Cách học thuộc bảng chia 8 trong phạm vi 8

Cách học thuộc bảng chia 8

3. Cách dạng bài tập của bảng chia 8 lớp 3

3.1. Dạng 1: Bài toán tính nhẩm

3.1.1. Phương pháp làm:

Dựa vào bảng nhân 8 trong phạm vi từ 1 tới 10, do đó học sinh cần phải học thuộc bảng nhân, chia 8

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Tính nhẩm các phép tính sau:

a) 16 : 8 = ?

b) 32 : 8 = ? 

c) 48 : 8 = ? 

d) 80 : 8 = ? 

e) ? : 8 = 3

h) ? : 8 = 8

3.1.3. Bài giải

Bài 1

a) Vì 8 x 2 = 16 nên 16 : 8 = 2

b) Vì 8 x 4 = 32 nên 32 : 8 = 4

c) Vì 8 x 6 = 48 nên 48 : 8 = 6

d) Vì 8 x 10 = 80 nên 80 : 8 = 10

e) Lấy 8 x 3 = 24 ta được kết quả cần điền là 24

f) Lấy 8 x 8 = 64 ta được kết quả cần điền là 64

3.2. Dạng 2: Toán đố

3.2.1. Phương pháp giải:

Hướng dẫn làm bài toán đố

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Một người công nhân may phải may được 56 sản phẩm, mỗi giờ người đó làm được 8 sản phẩm, hỏi mất bao nhiêu giờ để may hết số sản phẩm đó?

Bài 2: Lan có 70 quả bóng, Lan giữ lại 6 quả. Lan dành tặng số bóng cho các bạn, biết mỗi bạn được nhận 8 quả. Hỏi có bao nhiêu bạn được nhận bóng

3.2.3. Bài giải

Bài 1

Số sản phẩm công nhân phải may là 56 sản phẩm

Một giờ thì may được 8 sản phẩm

Vậy số giờ mà người đó may hết 56 sản phẩm là: 56 : 8 = 7 giờ

Bài 2.

Lan có 70 quả bóng, lan muốn giữ lại 6 quả nên; 70 - 6 = 64 (quả bóng)

Sau khi giữ lại số bóng mà lan muốn chia cho các bạn là 64 quả

Mỗi bạn được nhận 8 quả

Vậy số bạn được nhận 8 quả bóng của Lan là: 64 : 8 = 8 (bạn)

3.3. Dạng 3: Tính giá trị 1/8

3.3.1. Phương pháp giải:

Để tìm giá trị 1/8 của 1 số, ta lấy số đó chia cho 8

Để tìm tô 1/8 của 1 hình, ta chia hình đó thành 8 phần bằng nhau rồi tô 1 phần

3.3.2. Bài tập

Bài 1: tính giá trị của ⅛

a) Tìm giá trị ⅛ của 24

b) Tìm giá trị ⅛ của 72

Bài 2. Tô hình để được ⅛ của hình đó

Tô để được 1/8 hình

3.3.3. Bài giải:

Bài 1

a) Giá trị ⅛ của 24, ta lấy 24 : 8 = 3

b) Giá trị ⅛ của 72, ta lấy 72 : 8 = 9

Bài 2

Đếm số ô vuông trên hình ta được 16 ô vuông. Để tô hình để được ⅛ của 16 ô vuông ta lấy 16 : 8 = 2 ô vuông. Vậy ta cần tô 2 ô vuông để được ⅛ của hình vẽ

3.4. Dạng 4: Tính giá trị biểu thức

3.4.1. Phương pháp giải:

Hướng dẫn làm toán tính giá trị biểu thức

3.4.2. Bài tập

Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau

a) 56 : 8 + 7 =

b) 24 : 8 - 1 =

c) 80 : 8 x 7 =

d) 100 - 32 : 8 =

e) 57 + 54 : 8 =

f) 8 x 9 : 8 = 

3.4.3. Bài giải

a) Theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau:

56 : 8 + 7 = (56 : 8) + 7 = 7 + 7 = 14

b) Theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau:

24 : 8 - 1 = (24 : 8) - 1 = 3 - 1 = 2

c) Theo quy tắc phép nhân chia thực hiện từ trái qua phải

80 : 8 x 7 = 80 : 8 x 7 = 10 x 7 = 70

d) Theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau:

100 - 32 : 8 = 100 - (32 : 8) = 100 - (32 : 8) = 100 - 4 = 96

e) Theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau:

57 + 54 : 8 = 57 + (56 : 8) = 57 + 7 = 6 4

f) Theo quy tắc phép nhân chia thực hiện từ trái qua phải

8 x 9 : 8 = 8 x 9 : 8 = 72 : 8 = 9

3.5. Dạng 5: So sánh giá trị

3.5.1. Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện các phép tính giá trị biểu thức

Bước 2:  Có kết quả khi so sánh sử dụng các dấu “>”; “<”; “=”

3.5.2. Bài tập

Bài 1. Thực hiện phép tính và so sánh giá trị biểu thức:

a) 48 : 8 và 56 : 8

b) 56 : 8 - 2 và 48 : 8 + 4

c) 59 - 16 : 8 và 56 - 24 : 8

d) 72 : 8 x 5 và 64 : 8 + 37

3.5.3. Bài giải

Thực hiện phép tính

a) 48 : 8 = 6 và 56 : 8 = 7 nên 48 : 8 < 56 : 8

b) Thực hiện phép tính biểu thức: 56 : 8 - 2 = (56 : 8) - 2 = 7 - 2 = 5

Thực hiện phép tính biểu thức: 48 : 8 + 4 = (48 : 8) + 4 = 6 + 4 = 10

Nên 56 : 8 - 2 < 48 : 8 + 4

c) Thực hiện phép tính biểu thức: 59 - 16 : 8 = 59 - (16 : 8) = 59 - 2 = 57

Thực hiện phép tính biểu thức: 56 - 24 : 8 = 56 - (24 : 8) = 56 - 3 = 53

Nên 59 - 16 : 8  > 56 - 24 : 8

d) Thực hiện phép tính biểu thức: 72 : 8 x 5 =  9 x 5 = 45

Thực hiện phép tính biểu thức: 64 : 8 + 37 = 8 + 37 = 45

Nên 72 : 8 x 5  = 64 : 8 + 37

3.6. Dạng 6: Tìm ẩn y

3.6.1. Phương pháp làm:

Hướng dẫn làm bài toán tìm ẩn x, y

3.6.2. Bài tập

Bài 1: Tìm y biết:

a) y  x 8 =  24 

b) y  x 8 =  64

c) y  x 8 =  72

d) y  x 8 = 80

3.6.3. Bài giải

a) y  x  8 = 24

    y         = 24 : 8

    y         = 3

b) y  x  8 =  64

    y          = 64 : 8

    y          = 8

c) y  x  8 =  72

    y        = 72 : 8

   y         = 9

d) y  x  8  = 80

    y          = 80 : 8

    y         = 10


Đó là một số mẹo ghi nhớ bảng chia 8 lớp 3 giúp con tự tin học tốt hơn. Các con theo dõi trên vuihoc.vn để biết thêm nhiều kiến thức hay, bổ ích.

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}

900.000

Chỉ còn 750.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

  • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
  • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

  • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
  • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 4

Cấu trúc khóa học

  • 76 clip bài giảng kiểu mới 
  • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
  • 3000 câu hỏi luyện tập
  • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

  • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút