img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 8 - TUẦN 1 THÁNG 2 - 04/02/2024

Tác giả BTV GIA SƯ 18:31 05/02/2024 4

Các bạn học sinh lớp 8 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 2 diễn ra vào ngày 04/02 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Hướng dẫn:

Phân thức đại số có dạng $\large \dfrac AB$ và A, B là các đa thức, $\large B≠0$

 

Hướng giải:

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng.

Khối lượng oxygen là: $\large 48 - 24 = 24$ gam

 

Hướng giải:
ĐKXĐ: $\large x-2≠0⇔x≠2$

 

Hướng giải:
Đi ra của các sợi trục tế bào thần kinh thị giác.

 

Hướng giải:

Số kết quả có thể là 6 (khi tung 1 lần có thể được 1 trong 6 kết quả là xuất hiện mặt 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm)
Số kết quả thuận lợi là 3 (mặt xúc xắc xuất hiện số lẻ có thể tung được là mặt 1 chấm, 3 chấm, 5 chấm)
Xác suất của biến cố: “Tung con xúc xắc một lần được kết quả là số lẻ” là: $\large \dfrac36=\dfrac12$

 

 

Hướng giải:
Do  $\large x^2-9=(x+3)(x-3)$
Nên mẫu thức chung là (x+3)(x-3)

 

 

Hướng giải:

$\large \dfrac x{x^2-4}+\dfrac1{x+2}=\dfrac x{(x-2)(x+2)} -\dfrac{x-2}{(x-2)(x+2)} =\dfrac2{(x-2)(x+2)}$

 

Hướng giải:
Theo định luật bảo toàn khối lượng. Khối lượng oxygen phản ứng là: 10,2 - 9 = 1,2 gam

 

Hướng giải:

Số kết quả có thể là 8 kết quả (có thể quay vào 1 trong 8 số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8)
Số kết quả thuận lợi, quay vào số từ 6 trở lên là 3 kết quả (6; 7; 8)
Xác suất của biến cố: “Chiếc kim chỉ vào hình quạt ghi số từ 6 trở lên” là: $\large \dfrac38$

 

 

Hướng giải:

$\large \dfrac{2x-y}{4x^2-y^2}=\dfrac{(2x-y)}{(2x-y)(2x+y)} =\dfrac1{2x+y}$

 

 

Hướng giải:

$\large P=1-\dfrac{9x^2-13x+15}{9x^2-15x+25}$
$\large =\dfrac{9x^2-15x+25-(9x^2-13x+15)}{9x^2-15x+25}$
$\large =\dfrac{-2x+10}{9x^2-15x+25}$
Thay $\large x=5$ (tm) $\large ⇒P=\dfrac{-2.5+10}{9x^2-15x+25}=\dfrac0{9x^2-15x+25}=0$

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 2 các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?

Gợi ý về từ khóa tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990