img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 9 - TUẦN 3 THÁNG 1

Tác giả BTV GIA SƯ 16:06 24/01/2024 1,189 Tag Lớp 9

Các bạn học sinh lớp 8 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 1 diễn ra vào ngày 21/01 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1. 

Đáp án: C

Câu 2.

Đáp án: A

Câu 3. 

Đáp án: C
Giải thích: Mỏ hàn điện hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện.
Câu 4. 

Đáp án: A.

Câu 5.

Đáp án: C
Giải thích:
AAbbDD × aaBBdd là hai dòng thuần chủng tương phản, tạo ra đời con F1 dị hợp về tất cả các cặp gen là AaBbDd, có ưu thế lai biểu hiện rõ nhất.
Câu 6.

Đáp án: D.

Câu 7.

Đáp án: C
Giải thích: Vì dòng điện xoay chiều thay đổi chiều liên tục, nên cực từ cũng thay đổi liên tục.
Câu 8.

Đáp án: B.
Hướng dẫn:
Ta có tam giác OAB cân tại O do $OA = OB = R$ mà $\widehat {AOB} = 60^\circ $ nên tam giác OAB là tam giác đều.
Do đó: $AB = 2cm$.
Câu 9.

Đáp án: C
Giải thích:
Lai bò vàng Thanh Hoá và bò Hônsten Hà Lan là phép lai kinh tế, người ta dùng con lai để thu sản phẩm (lấy sữa).
Câu 10.

Đáp án: C.

Câu 11.

Đáp án: C.
Hướng dẫn: 

Câu 12.

Đáp án: A

Câu 13.

Đáp án: A. 
Hướng dẫn:
Ta có:
 $\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {2x + 3y = 0} \\ 
  {3x + 4y =  - 1} 
\end{array}} \right. \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {6x + 9y = 0} \\ 
  {6x + 8y =  - 2} 
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {y = 2} \\ 
  {2x + 3y = 0} 
\end{array} \Leftrightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}
  {x =  - 3} \\ 
  {y = 2} 
\end{array}} \right.} \right.} \right.$
Câu 14.

Đáp án: A

Câu 15.

Đáp án: D.
Hướng dẫn:

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 1, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?

Gợi ý của tuần này: 

Banner after post bài viết tag lớp 9
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Khóa học tốt Toán 9

2.800.000

Chỉ còn 2.500.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

1. Khóa Học Tốt Toán 9:

- Giúp các con HIỂU SÂU 100% kiến thức Toán 9

+ Biểu thức chứa căn.

+ Giải phương trình, bất phương trình

+ Hình học lượng giác sin, cos, tan, cot

+ Chứng minh và vận dụng các định lý hình học

2. Cấu trúc khóa học

- 80 buổi học chất lượng

- 2000 câu hỏi luyện tập và đề thi

3. Thời gian học

- 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 

4. Hỗ trợ

- Liên hệ Hotline/Hỏi đáp để được hỗ trợ.

Hotline: 0987810990