img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 1 THÁNG 6

Tác giả TrangPTT6 19:33 04/06/2024 353 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 6 diễn ra vào ngày 02/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: B

Giải thích: octopus: con bạch tuộc

Câu 2:

Đáp án: A

Audio: noodles

Giải thích: noodles: những sợi mì ống

Câu 3:

Đáp án: B. uê

Giải thích: cây vạn tuế

Câu 4:

Đáp án: D. tiết kiện

Câu 5: 

Đáp án: B. 10, 11

Câu 6: 

Đáp án: C. 6

Câu 7: 

Đáp án: D

Giải thích: Who is this?: Đây là ai thế?

                 This is my mother.: Đây là mẹ của mình.

Cấu trúc: Who is this/ that?: Đây/ đó là ai thế?

                This/ that is ...: Đây/ đó là ...

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: Who are they? 

           They are my father and brother. 

Giải thích: Who are they?: Họ là những ai thế?

                 They are my father and brother.: Họ là bố và anh trai của mình. 

Cấu trúc: Who are they?: Họ là những ai thế?

                They are ...: Họ là ...

Câu 9:

Đáp án: C. Bé say sưa ngắm trăng sáng.

Câu 10: 

Đáp án: B. Em là học sinh lớp 1.

Câu 11:

Đáp án: D. 9

Câu 12: 

Đáp án: C. Bi

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: 

Teacher: Look at this picture, class! What is that on the tree?
Child: That's a monkey! Monkeys love to climb trees.
Teacher: Very good! Now, look at the ocean. What animals do you see there?
Child: I see a squid and an octopus! They both have lots of arms.
Teacher: That's right! The squid has ten arms, and the octopus has eight. Do you know what they use their arms for?
Child: They use them to swim and catch food.
Teacher: Excellent!

Giải thích: 

Teacher: Look at this picture, class! What is that on the tree?: Cả lớp, hãy nhìn vào bức tranh này! Cái gì ở trên cây vậy? 
Child: That's a monkey! Monkeys love to climb trees.: Đó là một con khỉ! Những con khỉ thích trèo lên những cái cây. 
Teacher: Very good! Now, look at the ocean. What animals do you see there?: Giỏi quá! Bây giờ, hãy nhìn vào đại dương đi. Em nhìn thấy những con vật gì ở đó? 
Child: I see a squid and an octopus! They both have lots of arms.: Em nhìn thấy một con mực và một con bạch tuộc. Cả hai con đều có rất nhiều xúc tu. 
Teacher: That's right! The squid has ten arms, and the octopus has eight. Do you know what they use their arms for?: Đúng rồi! Con mực có 10 cái xúc tu và con bạch tuộc có 9 cái xúc tu. Em có biết chúng sử dụng những xúc tu để làm gì không?
Child: They use them to swim and catch food.: Chúng sử dụng những xúc tu để bơi và lấy thức ăn. 
Teacher: Excellent!: Xuất sắc!

Cấu trúc: What animals do you see there?: Bạn nhìn thấy những con vật gì ở đó?

                I see ...: Mình nhìn thấy...

Câu 14:

Đáp án: C. lời xin lỗi

Câu 15: 

Đáp án: B. 5 

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990