img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 1 THÁNG 7

Tác giả Ngọc Hà 12:46 11/07/2024 163 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 7 diễn ra vào ngày 07/07 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C

Giải thích: whisk: cái đánh trứng

Câu 2:

Đáp án: D

Audio: In my kitchen, I have a cutting board.

Giải thích: In my kitchen, I have a cutting board.: Trong bếp, tớ có một cái thớt.

Câu 3:

Đáp án: D. iên

Giải thích: bãi biển

Câu 4:

Đáp án: B. d

Giải thích: dũng cảm

Câu 5:

Đáp án: B

Giải thích: 23 + 23 = 46

Câu 6: 

Đáp án: A

Giải thích: 96 - 34 = 62

Câu 7: 

Đáp án: D

Giải thích: chopsticks: đôi đũa

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: I need a grater in my kitchen.

Giải thích: I need a grater in my kitchen.: Tớ cần một cái nạo trong nhà bếp.

Câu 9:

Đáp án: C. Bố mẹ đưa em đi tắm biển.

Câu 10: 

Đáp án: C. 3

Giải thích: máy => mái, trung => chung, xắc => sắc.

Câu 11:

Đáp án: A

Giải thích: 37 + 2 + 10 = 49

Câu 12: 

Đáp án: D

Giải thích: 98 - 44 + 30 = 84

Câu 13:

Đáp án: B

Audio:

John: Hi! What do you have in your kitchen, Jim?
Jim: Hello, John! In my kitchen, I have many things. I have a spoon, a fork, and chopsticks.
John: That's great! Do you have a whisk?
Jim: No, I don't have a whisk, but I have a grater.
John: What do you use the grater for?
Jim: I use it to shred cheese.

Giải thích:

John: Hi! What do you have in your kitchen, Jim?: Xin chào! Bạn có gì trong bếp vậy, Jim?
Jim: Hello, John! In my kitchen, I have many things. I have a spoon, a fork, and chopsticks.: Xin chào, John! Trong bếp tớ có rất nhiều thứ. Tớ có một cái thìa, một cái nĩa và một đôi đũa.
John: That's great! Do you have a whisk?: Thật tuyệt vời! Bạn có máy đánh trứng không?
Jim: No, I don't have a whisk, but I have a grater.: Không, tớ không có máy đánh trứng, nhưng tớ có một cái nạo.
John: What do you use the grater for?: Bạn dùng nạo để làm gì?
Jim: I use it to shred cheese.: Tớ dùng nó để cắt phô mai.

Câu 14:

Đáp án: D. thỏ con.

Câu 15: 

Đáp án: D

Giải thích: 99 - 80 + 20 = 39

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 7, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990