img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 2 THÁNG 11

Tác giả MyNH2 21:26 15/11/2023 193 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 11 diễn ra vào ngày 12/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: D.

Giải thích: milk: sữa.

Câu 2:

Đáp án: B. chicken.

Giải thích: chicken: thịt gà.

Câu 3:

Đáp án: C. quả gấc 

Câu 4:

Đáp án: D. con mực

Câu 5:

Đáp án: B. 7 con

Giải thích : 

Phép tính : 5 + 2 = 7

Vậy bể nhà An có tất cả 7 con cá.

Câu 6:

Đáp án : A. 5 quả

Giải thích : 

Phép tính : 3 + 2 = 5

Vậy Chi có tất cả 5 quả bóng.

Câu 7:

Đáp án: A. i.

Audio: fish.

Giải thích: fish: con cá.

Câu 8:

Đáp án: C. chips.

Audio: I like chips.

Giải thích: I like chips.: Tớ thích khoai tây chiên.

Câu 9:

Đáp án: B. ăt

Câu 10:

Đáp án: C. at

Câu 11: 

Đáp án: C. 8

Giải thích : 0 + 8 = 8

Câu 12:

Đáp án : D. =

Giải thích : 

0 + 10 = 10

9 + 1 = 10

Vì 10 = 10 nên 0 + 10 = 9 + 1

Câu 13:

Đáp án: D. I like fish.

Audio: I like milk. - I like fish.

Giải thích: I like milk.: Tớ thích sữa.

               - I like fish.: Tớ thích cá.

- Cấu trúc: I like ...: Tớ thích ...

Câu 14:

Đáp án: A. Phải luôn giữ gìn vệ sinh cá nhân.

Câu 15:

Đáp án : B. 6

Giải thích : 

Phép tính : 4 + 2 = 6

Vậy có tất cả 6 bạn đang chơi cầu trượt.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:

Khóa học tốt Toán 1

Khoá Video clips quay sẵn giúp con cộng trừ thông thạo và phát triển tư duy ở cả 2 bán cầu não. Mục tiêu 10 điểm môn toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Khóa học tốt Toán 1

2.500.000

Chỉ còn 2.000.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học Video Online

  • HIỂU SÂU 100% kiến thức Toán 1
  • Phát triển tư duy cả 2 bán cầu não
  • Khơi dậy đam mê Toán học từ nhỏ

Thời gian học

  • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 

Cấu trúc khóa học

  • 20 clip hoạt hoạ
  • 70 clip bài giảng sinh động 
  • 1500 câu hỏi luyện tập
  • 30 đề thi thử

Hỗ trợ

  • Liên hệ Hotline/Hỏi đáp để được hỗ trợ.
Hotline: 0987810990