img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 2 THÁNG 5

Tác giả MyNH2 11:37 15/05/2024 797 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 2 tháng 5 diễn ra vào ngày 12/05 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: D

Giải thích: mango: quả xoài

Câu 2:

Đáp án: A

Giải thích: It is a star: Nó là một ngôi sao.

Câu 3:

Đáp án: D. tìm kiếm

Câu 4:

Đáp án: B. ung

Giải thích: khung ảnh

Câu 5:

Đáp án: B. Bảy mươi mốt

Câu 6:

Đáp án: D. 95

Câu 7:

 

Đáp án: A

Audio: elephant

Giải thích: elephant: con voi

Câu 8:

Đáp án: C

Giải thích: What color is the flower? - It's red: Bông hoa có màu gì? - Nó có màu đỏ.

Cấu trúc: What color is....?:....màu gì?

Câu 9:

Đáp án: C. thu gom

Giải thích: Chúng em thu gom rác trên bờ biển.

Câu 10:

Đáp án: A. Em giúp đỡ người già qua đường.

Câu 11:

Đáp án: C. >

Câu 12:

Đáp án: C. 38

Câu 13: 

Đáp án: A

Audio: John: Look at that object over there. What shape is it?
           Jane: Hmm, it seems to be a triangle.
           John: Yes, you're right! And what color is it? Is it blue?
           Jane: No, it isn't. It's green.
           John: Green triangle. Interesting. It stands out, doesn't it?

           Jane: Definitely! Shapes and colors can make things really pop.

Giải thích: John: Look at that object over there. What shape is it?: Hãy nhìn đồ vật kia kìa. Nó có hình dạng gì vậy?
                Jane: Hmm, it seems to be a triangle.: Hmm, nó dường như có hình tam giác.
                John: Yes, you're right! And what color is it? Is it blue?: Ồ, chính xác. Và nó có màu gì? Có phải màu xanh da trời không?
                Jane: No, it isn't. It's green.: Không, nó có màu xanh lá cây.
               John: Green triangle. Interesting. It stands out, doesn't it?: Một hình tam giác màu xanh lá cây. Thật thú vị. Nó rất nổi bật phai không?

              Jane: Definitely! Shapes and colors can make things really pop.: Chắc chắn rồi. Hình dạng và màu sắc có thể làm cho đồ vật rất nổi bật đấy.

Câu 14:

Đáp án: D. Không nên nghe lời đường mật của người khác.

Câu 15:

Đáp án: D. 34, 65, 67, 90

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990