img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 3 THÁNG 5

Tác giả TrangPTT6 09:49 21/05/2024 370 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 5 diễn ra vào ngày 19/05 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: glass: cái cốc

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: What do you have?

Giải thích: Bạn có cái gì thế?

Câu 3:

Đáp án: C. Dấu hỏi

Giải thích: nải chuối

Câu 4:

Đáp án: A. ơp

Giải thích: tia chớp

Câu 5: 

Đáp án: 79

Câu 6: 

Đáp án : D. khối hộp chữ nhật

Câu 7: 

Đáp án: D

Giải thích: There are two inks.: Có hai lọ mực. 

Câu 8: 

Đáp án: B

Audio: How many pencils are there?

Giải thích: How many pencils are there?: Có bao nhiêu cây bút chì?

Câu 9:

Đáp án: B. chùm khế

Câu 10:

Đáp án: D. Nông dân đang thu hoạch trái cây.

Câu 11:

Đáp án: C. 66 - 11

Câu 12: 

Đáp án: C. 7

Câu 13:

Đáp án: D

Audio: 
Jim: What do you have?
Mary: I have a yellow pencil.
Jim: How many pencils are there?
Mary: There is one pencil.
Jim: Oh, nice! I need one too. Do you have an extra?
Mary: Sorry, I only have this one. But there are three pens on the table if you need one.
Jim: Alright, thanks anyway!

Giải thích: 

Jim: What do you have?: Bạn có cái gì thế?
Mary: I have a yellow pencil: Mình có một cây bút chì màu vàng.
Jim: How many pencils are there?: Bạn có bao nhiêu cây bút chì?
Mary: There is one pencil.: Mình có một cây bút chì.
Jim: Oh, nice! I need one too. Do you have an extra?: Ồ, tuyệt. Mình cũng cần một cây bút chì. Bạn còn cái nào khác không?
Mary: Sorry, I only have this one. But there are three pens on the table if you need one.: Xin lỗi, mình chỉ có duy nhất một cái này. Nhưng có ba cái bút mực ở trên bàn nếu bạn cần một cái. 
Jim: Alright, thanks anyway!: Được rồi, Dù sao thì cũng cảm ơn bạn nhé!

Cấu trúc: How many ... are there?: Có bao nhiêu ...?

                => There is/ are ...: Có ...

                What do you have?: Bạn có cái gì thế?

                => I have ...: Mình có ...

Câu 14:

Đáp án: C. Đi tìm một chỗ ở mới.

Câu 15: 

Đáp án: B. 3 giờ

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 5, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990