img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 2 - TUẦN 1 THÁNG 6

Tác giả TrangPTT6 19:48 04/06/2024 245 Tag Lớp 2

Các bạn học sinh lớp 2 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 6 diễn ra vào ngày 02/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: D

Giải thích: deer: con nai/ hươu

Câu 2:

Đáp án: B

Audio: rooster

Giải thích: rooster: con gà trống

Câu 3:

Đáp án: D. Dấu chấm than

Câu 4:

Đáp án: C. Dấu chấm

Câu 5: 

Đáp án: D. 6 số

Câu 6: 

Đáp án: B. 4 số

Câu 7: 

Đáp án: D

Giải thích: What's that?: Đó là cái gì thế? 

                 That is a donkey.: Đó là một con lừa.

Cấu trúc: What's this/ that?: Đây/ đó là cái gì thế?

                This/ that is a/an ...: Đây/ đó là một ...

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: Those are lions and zebras. 

Giải thích: Those are lions and zebras.: Đó là những con sư tử và những con ngựa vằn. 

Câu 9:

Đáp án: B. Trăng đêm nay sáng quá!

Câu 10: 

Đáp án: A. Chào mào, sáo sậu rủ nhau về đậu trên cành cây.

Câu 11:

Đáp án: A. 999

Câu 12: 

Đáp án: B. 506

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: 

Teacher: Look at this picture! What are these?
Child: These are lions and zebras. What are those animals over there?
Teacher: Those are deer and wolves. Do you know what sound a wolf makes?
Child: Yes, wolves howl!
Teacher: Great! Now, what is this animal with feathers?
Child: That is a rooster! Roosters crow in the morning.
Teacher: Very good! And what about this animal with long ears and a tail?
Child: That's a donkey! Donkeys are very strong.
Teacher: Excellent! You know a lot about animals!

Giải thích: 

Teacher: Look at this picture! What are these?: Hãy nhìn vào bức tranh này! Đây là những con gì?
Child: These are lions and zebras. What are those animals over there?: Đây là những con sư tử và những con ngựa vằn. Những con vật ở đằng kia là những con gì?
Teacher: Those are deer and wolves. Do you know what sound a wolf makes?: Đó là những con nai và những con sói. Em có biết con sói tạo ra âm thanh gì không?
Child: Yes, wolves howl!: Em có ạ, những con chó sói hú lên!
Teacher: Great! Now, what is this animal with feathers?: Tuyệt lắm! Bây giờ, con vật có lông này là con gì?
Child: That is a rooster! Roosters crow in the morning.: Đó là một con gà trống! Những con gà trống gáy vào buổi sáng. 
Teacher: Very good! And what about this animal with long ears and a tail?: Rất tốt! Và còn con vật có đôi tai và một cái đuôi dài này thì sao?
Child: That's a donkey! Donkeys are very strong.: Đó là một con lừa! Những con lừa rất khỏe. 
Teacher: Excellent! You know a lot about animals!: Xuất sắc! Em biết nhiều về những con vật. 

Cấu trúc: What is this animal with ...?: Con vật có ... này là con gì?

                What are these/ those?: Đây/ đó là những con gì?

                => These/ those are ...: Đây/ đó là những ...

Câu 14:

Đáp án: D. Cả A và C đều đúng.

Câu 15: 

Đáp án: C. 12 số

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990