img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 1 THÁNG 6

Tác giả TrangPTT6 20:25 04/06/2024 297 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 6 diễn ra vào ngày 02/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: A

Giải thích: watermelon: quả dưa hấu

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: strawberry

Giải thích: strawberry: quả dâu tây

Câu 3:

Đáp án: D. Làm gì?

Câu 4:

Đáp án: B. vật

Câu 5: 

Đáp án: B. 5 000

Câu 6: 

Đáp án: D. 600 000

Câu 7: 

Đáp án: C

Giải thích: She is eating noodles.: Cô ấy đang ăn mì ống.

Câu 8: 

Đáp án: C

Audio: What would you like to drink?

           I would like a glass of orange juice. 

Giải thích: What would you like to drink?: Bạn muốn uống gì?

                 I would like a glass of orange juice.: Mình muốn một cốc nước cam. 

Cấu trúc: What would you like to drink?: Bạn muốn uống gì?

                I would like ...: Mình muốn ...

Câu 9:

Đáp án: C. Bác ong thợ tìm đến những bông hoa ven rừng.

Câu 10: 

Đáp án: B. Vì sương mù, con đường trở nên khó đi.

Câu 11:

Đáp án: A. 73 090

Câu 12: 

Đáp án: D. 764 = 700 + 60 + 4

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: 

Jane: Hi! What would you like to eat, Linda?
Linda: I'm really hungry. I would like some pizza. What about you, Jane?
Jane: I'm also hungry. I think I will have some noodles.
Linda: Sounds yummy! What would you like to drink?
Jane: I'm really thirsty. I would like some orange juice. How about you?
Linda: I'm thirsty too. I will have some water.

Giải thích: 

Jane: Hi! What would you like to eat, Linda?: Xin chào! Bạn muốn ăn gì, Linda?
Linda: I'm really hungry. I would like some pizza. What about you, Jane?: Mình thưc sự đói. Mình muốn ăn một ít pizza. Còn bạn thì sao, Jane?
Jane: I'm also hungry. I think I will have some noodles.: Mình cũng đói. Mình nghĩ  mình sẽ ăn mì ống. 
Linda: Sounds yummy! What would you like to drink?: Nghe có vẻ ngon đấy! Bạn muốn uống gì?
Jane: I'm really thirsty. I would like some orange juice. How about you?: Mình thực sự khát. Mình muốn uống chút nước cam. Còn bạn thì sao?
Linda: I'm thirsty too. I will have some water.: Mình cũng khát. Mình sẽ uống chút nước lọc.

Cấu trúc: What would you like to eat?: Bạn muốn ăn gì?

                I would like ...: Mình muốn ...

Câu 14:

Đáp án: D. Cả A và B đều đúng.

Câu 15: 

Đáp án : A. 7 532

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990