img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 4 - TUẦN 3 THÁNG 11

Tác giả BTV Hoài 16:42 22/11/2023 128 Tag Lớp 4

Các bạn học sinh lớp 4 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 11 diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C.

Giải thích: science: môn khoa học.

Câu 2:

Đáp án: C.

Audio: I have English and maths.

Giải thích: Tớ có Tiếng Anh và Toán.

Câu 3:

Đáp án: C. cái bàn

Giải thích: đáp án A là động từ, đáp án B và D là tính từ.

Câu 4:

Đáp án: A. mây

Giải thích: mây được nhân hoá bằng cách gọi sự vật bằng từ ngữ dùng để gọi người (chị) và tả sự vật bằng từ ngữ dùng để tả người (dạo chơi). 

Câu 5:

Đáp án: C. 305 \(\Large dm^2\)

Câu 6:

Đáp án: A. 135

Giải thích: 

Vì 1 phút = 60 giây nên 2 phút = 120 giây

Do vậy 2 phút 15 giây = 120 giây + 15 giây = 135 giây 

Câu 7:

Đáp án: B.

Giải thích: What subject do you have today?: Bạn có môn học gì hôm nay?

                - I have Vietnamese and history.: Tớ có tiếng Việt và Lịch sử.

Câu 8:

Đáp án: D.

Audio: When do you have English? - I have it on Mondays and Fridays.

Giải thích: When do you have English?: Khi nào bạn có tiếng Anh?

                - I have it on Mondays and Fridays.: Tớ có nó vào các ngày thứ Hai và thứ Sáu.

Câu 9:

Đáp án: D. nấu

Câu 10:

Đáp án: C. 5

Giải thích: Các danh từ có trong đoạn thơ: nắng, lá, cánh hoa, mái nhà, sắc màu. 

Câu 11:

Đáp án: D. X

Câu 12:

Đáp án: D. 3 600 \(\Large dm^2\)

Giải thích:

Đổi: 30 cm = 3 dm

Diện tích một viên gạch hình vuông là:

3 x 3 = 9 (\(\Large dm^2\))

Diện tích của căn phòng đó là:

9 x 400 = 3 600 (\(\Large dm^2\))

Đáp số: 3 600 \(\Large dm^2\)

Câu 13:

Đáp án: A. He has Vietnamese.

Audio: Mary: Do you have maths today?
           Ben: No, I don't.
           Mary: What subjects do you have today?
           Ben: I have Vietnamese.
           Mary: Uhm, I have English.

Giải thích: Mary: Do you have maths today?: Bạn có Toán hôm nay không?
                 Ben: No, I don't.: Tớ không có.
                 Mary: What subjects do you have today?: Bạn có môn học gì hôm nay?
                 Ben: I have Vietnamese.: Tớ có tiếng Việt.
                 Mary: Uhm, I have English.: Ừm, tớ có tiếng Anh.

Câu 14:

Đáp án: A. Thông minh và dũng cảm.

Câu 15:

Đáp án: A. Thế kỉ XIII; đã được 734 năm

Giải thích:

Năm 1288 thuộc thế kỉ thứ XIII.

Tính đến năm 2022 đã được:

2022 - 1288 = 734 (năm)

Vậy chiến thắng Bạch Đằng năm 1288 đánh tan quân Mông Nguyên lần thứ ba thuộc thế kỉ XIII. Tính đến năm 2022 đã được 734 năm.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
 

Gợi ý về từ khóa tuần này:

Đây là một loài chim có màu sắc rực rỡ.

 

Khoá học tốt Toán 4

Khoá Video clips quay sẵn giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990