img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 7 - TUẦN 4 THÁNG 6

Tác giả BTV GIA SƯ 15:04 26/06/2024 922 Tag Lớp 7

Các bạn học sinh lớp 7 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 6 diễn ra vào ngày 23/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1. 

Đáp án: D. 
Hướng dẫn giải: 
Từ $\dfrac{{ - 30}}{x} = \dfrac{3}{5} \Rightarrow x = \dfrac{{ - 30.5}}{3} =  - 50$
Câu 2. 

Câu 3   

Câu 4 

Câu 5

Câu 6

Giải
Khối lượng của 1 phân tử potassium carbonate là 2.39 + 12 + 3.16 = 138 amu
Khối lượng của 1 phân tử potassium carbonate là 138 . 3 = 414 amu
Câu 7 

Câu 8

Câu 9 

Đáp án: B
Hướng dẫn: 
Thay $\large x = 4$ vào biểu thức ta được: $\large A(4) = 5.4 - 7 = 13$
Câu 10

Câu 11

Đáp án: B
Hướng dẫn: 
Thể tích của bể bơi là: $20.15.1,5 = 450\left( {{m^3}} \right)$
Câu 12

Câu 13

Đáp án: C. 
Hướng dẫn: 
Ta có
 $\begin{gathered}
  4{x^2} - 1 = 0 \hfill \\
  4{x^2} = 1 \hfill \\
  {x^2} = \dfrac{1}{4} \hfill \\
  x =  \pm \dfrac{1}{2} \hfill \\ 
\end{gathered} $
Câu 14

Câu 15

Đáp án: A
Hướng dẫn: 
Xét $\Delta DMC$và $\Delta DMH$có:
$MH = MC$ (do M là trung điểm của HC)
 DM là cạnh chung
$\widehat {DMH} = \widehat {DMC} = {90^0}$ (do $DM \bot HC$)
$ \Rightarrow \Delta DMC = \Delta DMH$(c.g.c)
$\large \Delta DMC = \Delta DMH$(cmt)
$ \Rightarrow \widehat {DCH} = \widehat {DHC}$ (hai góc tương ứng) (1)
Mà $\widehat {ABC} = \widehat {ACB}$(do $\Delta ABC$cân tại A)   (2)
Từ (1) và (2) $ \Rightarrow \widehat {ABC} = \widehat {DHC}$
Mà 2 góc này ở vị trí đồng vị
$ \Rightarrow AB//HD$

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

Banner after post bài viết tag lớp 7
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990