img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 9 - TUẦN 3 THÁNG 11

Tác giả BTV GIA SƯ 16:39 20/11/2023 1 Tag Lớp 9

Các bạn học sinh lớp 9 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 3 tháng 11 diễn ra vào ngày 19/11 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1.

Hướng dẫn:
Định luật Jun – Len-xơ cho biết điện năng biến đổi thành nhiệt năng
Đáp án:  Đáp án D


Câu 2.

Hướng dẫn:
Đồ thị hàm số y = ax + b (a ≠ 0) là một đường thẳng
Trường hợp 1: Nếu b = 0, ta có hàm số y = ax. Đồ thị của y = ax  là một đường thẳng đi qua gốc tọa độ O (0; 0) và điểm A (1; a)
Trường hợp 2: Nếu b  ≠ 0 thì đồ thị của y = ax + b  là một đường thẳng đi qua các điểm $A\left( {0;b} \right),B\left( { - \dfrac{b}{a};0} \right)$.
Đáp án cần chọn là: C
 

Câu 3. 

Hướng dẫn:
Độ dẫn điện, dẫn nhiệt của kim loại phụ thuộc vào bản chất của kim loại
Đáp án: A.

Câu 4.

Hướng dẫn:
Trong đường tròn thì đường kính là dây lớn nhất của đường tròn đó
Vậy dây lớn nhất của đường tròn là 50
Đáp án: C.

Câu 5. 

Hướng dẫn:
Một số loại virut như: virut hecpet, virut viêm gan B có thể gây ra đột biến gen

Đáp án: D.

Câu 6. 

Hướng dẫn:
Thay tọa độ từng điểm vào hàm số ta thấy chỉ có tọa độ điểm C thỏa mãn
Thay $x = \dfrac{2}{3};y = \dfrac{1}{3}$ vào $y = 3\left( {x - 1} \right) + \dfrac{4}{3}$ ta được 
$3\left( {\dfrac{2}{3} - 1} \right) + \dfrac{4}{3} = \dfrac{1}{3} \Leftrightarrow \dfrac{1}{3} = \dfrac{1}{3}$ ( luôn đúng)
Đáp án: C

Câu 7.

Hướng dẫn:
$Large 2mA = 0,002A$
$Large 3\;k\Omega \; = \;3000\Omega $
10 phút = 600 s
Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở là:
$Large Q{\text{ }} = {\text{ }}{I^2}.R.t = {\text{ }}{\left( {0,002} \right)^2}.3000.600 = 7,2J$
Đáp án: A.

Câu 8.

Hướng dẫn:
Khoảng cách từ O đến dây cung MN là:
$d = \sqrt {{R^2} - {{\left( {\dfrac{{MN}}{2}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{20}^2} - {{\left( {\dfrac{{36}}{2}} \right)}^2}}  = \sqrt {{{20}^2} - {{18}^2}}  = \sqrt {76} $
Đáp án: C.

Câu 9.

Hướng dẫn:
Trong các kim loại trên, kim loại nào dẫn điện tốt nhất là: bạc
Đáp án: A.

Câu 10.

Hướng dẫn:
Xét phương trình hoành độ giao điểm của ${d_1};{d_2}$ ta được:
$Large 2x\;--\;2\; = \;3\;--\;4x\;\; \Leftrightarrow 6x\; = \;5\; \Leftrightarrow x = \dfrac{5}{6}\;\;\;$
Thay $Large x = 56$ vào phương trình đường thẳng $Large {d_1}:\;y\; = \;2x\;--\;2$ ta được:
$Large \;y = 2.\dfrac{5}{6} - 2 =  - \dfrac{1}{3}$
Đáp án: A.

Câu 11.

Hướng dẫn:
Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen liên quan tới một hoặc một số cặp nucleotit trên ADN
Đáp án: B

Câu  12.

Qua O dựng đường thẳng vuông góc với AC và BD. Đường thẳng này cắt AC và BD lần lượt tại M và N.
 
Đáp án: A.

Câu 13.

Hướng dẫn:
Ta có: Nhiệt lượng tỏa ra trên dây dẫn: $Q = {I^2}Rt$
=> Khi đồng thời giảm điện trở của dây dẫn, cường độ dòng điện và thời gian dòng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa: 
$I' = \dfrac{I}{2},R' = \dfrac{R}{2},t' = \dfrac{t}{2}$
Nhiệt lượng tỏa ra trên dây khi đó: 
$Q' = I{'^2}.R'.t' = \dfrac{{{I^2}}}{4}.\dfrac{R}{2}.\dfrac{t}{2} = \dfrac{{{I^2}Rt}}{{16}} = \dfrac{Q}{{16}}$
=> Nhiệt lượng sẽ giảm đi 16 lần
Đáp án: D.

Câu 14. 

Hướng dẫn:
 

Câu 15.

Hướng dẫn:
Phương trình phản ứng 
$2Al + 3C{l_2} \to 2AlC{l_3}$
Dễ thấy khối lượng chất rắn tăng là ${m_{C{l_2}}} = 7,1g$
$ \Rightarrow {n_{C{l_2}}} = 0,1mol$
$ \Rightarrow {n_{Al}} = \dfrac{2}{3}.{n_{C{l_2}}} = \dfrac{1}{{15}}mol$
$ \Rightarrow {m_{Al}} = {n_{Al}}.27 = \dfrac{1}{{15}}.27 = 1,8g$
Đáp án: B.
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 3 Tháng 11, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ?
Gợi ý về từ khóa tuần này:

Khóa học tốt Toán 9

80 clip bài giảng chất lượng và 2000 câu hỏi luyện tập, đề thi theo tuần. Giúp các em nắm chắc các kiến thức quan trọng Toán 9, tạo nền tảng vững chắc cho kỳ thi quan trọng sắp tới.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Khóa học tốt Toán 9

2.500.000

Chỉ còn 2.000.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học Video Online

HIỂU SÂU 100% kiến thức Toán 9

  • Biểu thức chứa căn.
  • Giải phương trình, bất phương trình
  • Hình học lượng giác sin, cos, tan, cot
  • Chứng minh và vận dụng các định lý hình học

Thời gian học

  • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 

Cấu trúc khóa học

  • 80 clip bài giảng chất lượng cao
  • 2000 câu hỏi luyện tập và đề thi

Hỗ trợ

  • Liên hệ Hotline/Hỏi đáp để được hỗ trợ.
Hotline: 0987810990