img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Hướng dẫn chương trình giảm tải môn Toán lớp 1

Tác giả Minh Châu 07:37 28/04/2020 10,456 Tag Lớp 1

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho phụ huynh và các con có cái nhìn tổng quát mới nhất về chương trình học Toán lớp 1, các con cùng theo dõi nhé. 

Hướng dẫn chương trình giảm tải môn Toán lớp 1

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho phụ huynh và các con có cái nhìn tổng quát mới nhất về chương trình học Toán lớp 1, các con cùng theo dõi nhé. 

1. Một số lưu ý về chương trình giảm tải:

Các bài học giảm tải đa phần là bài “Ôn tập” - “Luyện tập” - “Luyện tập chung”, phần bài tập trong các bài học này hầu như đã được dạy trong chương trình học, có dạng bài và kiến thức được lặp đi lặp lại nhiều lần.

1.1. Các bài học gộp với nhau chia thành 2 dạng:

 • Dạng 1: Gộp các bài học có kiến thức liên quan đến nhau và các bài “Luyện tập” - “Luyện tập chung” 

VD: “Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (trang 158)”, “Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (trang 159)” và “Luyện tập (trang 160)”

 •  Dạng 2: Gộp các bài “Ôn tập” - “Luyện tập” - “Luyện tập chung”:

VD: “Luyện tập chung (trang 168)” + “Luyện tập chung (trang 169)”

 • Các bài học gộp có thể cùng tuần hoặc khác tuần học (theo tuần học ban đầu)

 • Trên Vui học, các video bài giảng đa phần là các bài học mới, phần “Ôn tập”, “Luyện tập” hay “Luyện tập chung” được tích hợp trong phần bài tập nên phụ huynh và học sinh không cần chú ý tới video bài giảng của phần này.

1.2. Các bài tập giảm tải chia thành 2 dạng:

 •  Dạng 1: Các bài tập thuộc bài học giảm tải -> không cần làm

VD: Bài tập phần “Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình (trang 133)”

 • Dạng 2: Các bài tập có dạng giống nhau hoặc kiến thức nâng cao hơn 1 chút -> bỏ.

VD: Bỏ BT 2 trong bài “Mười một, mười hai (trang 102)”

2. Hướng dẫn phụ huynh và học sinh học trên vuihoc.vn:

2.1. Trong khóa “Học tốt toán 1”:

 • Học sinh vẫn học theo chương trình học bình thường.

 • Bài học giảm tải: Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

 • Bài học gộp: 

     + “Mười ba, mười bốn, mười lăm”, “Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín” và “Hai mươi. Hai chục”

     + “Cộng các số tròn chục” và “Trừ các số tròn chục”

     + “Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (trang 158)” và “Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (trang 159)” 

 • Trên Vui học, các bài học gộp vẫn sẽ tách riêng video để học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng, cũng như vận dụng được các kiến thức đó để làm bài tập cho mỗi phần.

2.2. Trong khóa “Giải bài tập sách giáo khoa toán 2”:

 • Bài tập giảm tải:

Tên bài

Giảm tải (không làm)

Mười một, mười hai

BT 2 + 4 (102)

Mười ba, mười bốn, mười lăm

BT 4 (104)

Mười sáu, mười bảy, mười tám, mười chín

BT 4 (106)

Hai mươi, hai chục

BT 2 + 4 (107)

Phép cộng dạng 14 + 3

BT 3 (108)

Luyện tập phép cộng dạng 14+3

BT 3 + 4 (109)

Phép trừ dạng 17 - 3

BT 3 (110)

Luyện tập phép trừ dạng 17-3

BT 3 + 4 (111)

Luyện tập trang 113

BT 3 + 4 (113)

Luyện tập chung trang 114

BT 1 + 2 + 3 + 5 (114)

Luyện tập chung trang 124

BT 1 + 2 (124)

Luyện tập chung trang 125

BT 2 + 4 (125)

Luyên tập trang 128

Toàn bộ BT

Cộng các số tròn chục

BT 1 (129)

Luyện tập trang 130

BT 1 + 4 (130)

Trừ các số tròn chục

BT 1 (131)

Luyện tập trang 132

BT 1 (132)

Điểm ở trong, điểm ở ngoài một hình

Toàn bộ BT

Luyện tập chung trang 135

BT 2 + 3 + 5 (135)

Luyện tập trang 146

BT 4 (146)

Luyện tập chung trang 147

BT 1 + 2 + 5 (147)

Luyện tập trang 150

BT 3 + 4 (150)

Luyện tập trang 151

BT 4 (151)

Luyện tập chung trang 152

BT 2 (152)

Phép cộng trong phạm vi 100 (cộng không nhớ)

BT 3 + 4 (155)

Luyện tập trang 157

BT 2 + 3 (157)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ)

BT 2 (158)

Phép trừ trong phạm vi 100 (trừ không nhớ) (tiếp theo)

BT 2 + 3 (159)

Luyên tập trang 160

BT 3 + 5 (160)

Luyện tập trang 163

BT 2 + 3 (163)

Luyện tập chung trang 168

BT 2 + 3 (168)

Luyện tập chung trang 169

BT 1 + 4 (169)

Ôn tập : các số đến 10

BT 3 + 5 (170)

Ôn tập : các số đến 10 (tiếp theo)

BT 1 + 3 + 4 (171)

Ôn tập : các số đến 10 trang 173

BT 1 (173)

Ôn tập : các số đến 100 trang 174

Toàn bộ BT

Ôn tập : các số đến 100 trang 175

BT 2 (175)

Ôn tập : các số đến 100 trang 176

BT 2 + 3 (176)

Ôn tập : các số đến 100 trang 177

Toàn bộ BT

Luyện tập chung trang 178 SGK

BT 2 + 4 + 5 (178)

Luyện tập chung trang 179 SGK

Toàn bộ BT (179)

Luyện tập chung trang 180 SGK

BT 1 (180)

Luyện tập chung trang 181 SGK

BT 1 + 2 (181)

2.3. Trong khóa “Toán nâng cao theo chuyên đề lớp 1”:

 • Học sinh vẫn học theo chương trình học bình thường.

Trên đây là bài viết tổng quát mới nhất về chương trình học Toán lớp 1, chúc các con đạt được nhiều thành tích cao trong học tập nhé!

| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990