img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Level 5 - Unit 1A: Friends - Lesson 1

Tác giả Giáo viên VUIHOC 21:29 27/06/2022 4,567

Friends

Level 5 - Unit 1A: Friends - Lesson 1

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc, 

Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 1. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé. 

Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc! 

Dark hair

Light hair

Spiky hair

Bald hair

Long hair

Short hair

Straight hair

Curly hair

Q: What do you look like?

A: I'm tall and thin.

Q: What does she look like?

A: She's tall and thin.

Q:  Are you tall?

A: Yes, I am.

Q:  Are you tall?

A: No, I am not.

Q:  Is he tall?

A: Yes, he is.

Q:  Is he tall?

A: No, he isn't.

  

 

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990