Combo 3 giỏi: Toán - Tiếng Việt - Tiếng Anh

Đề livestream Toán Lớp 3 ngày 17/10: Bài toán tư duy với các phép tính

Tác giả Hà Anh 12:09 15/10/2020 6,952 Tag Toán 3

Thứ bảy ngày 17/10/2020, thầy Thọ livestream môn toán lớp 3 vào lúc 20 giờ. Phụ huynh và con ghi lại lịch live của thầy để không bỏ lỡ buổi live này nhé!

Đề livestream Toán Lớp 3 ngày 17/10: Bài toán tư duy với các phép tính

Thứ bảy ngày 17/10/2020, thầy Thọ livestream môn toán lớp 3 vào lúc 20 giờ. Phụ huynh và con ghi lại lịch live của thầy để không bỏ lỡ buổi live này nhé!

Livestream số 3 - Bài toán tư duy với các phép tính

Bài 1. Tìm số thích hợp điền vào ô trống :
                              
Bài 2. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
a) 3 + 42 + 97                c) 245 – 99 – 101     
b) 22 + 165 + 78            d) 2 x 7 x 5

Bài 3. Tính bằng cách thuận tiện nhất :
    a) 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9
    b) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 – 1 – 3 – 5 – 7 – 9 
Bài 4. 

Bài 5. Quan sát hình vẽ dưới đây và tìm câu trả lời :
            
Bài 6. 
Biết : 1 * 3 = 1 + 2 + 3 = 6
         2 * 3 = 2 + 3 + 4 = 9
         3 * 4 = 3 + 4 + 5 + 6 = 18
Tính : a) 3 * 5 = ?
           b) 2 * 6 = ?
Bài 7. 
Cho biết :    a © b = a x b + a – b
Tính : a) 6 © 2 = ?
          b) 7 © 5 = ?

Khoá học liên quan

Khoá học tốt Toán 3

Gồm 76 bài giảng bám sát SGK kèm nhiều MINH HOẠ THỰC TẾ, 30 bài giảng ôn tập hè, 3000 câu hỏi luyện tập và 100 đề thi thử.

750.000
Chỉ còn 560.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}