img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Ôn tập học kì II - Tiếng anh 2 (phần 2)

Tác giả Vũ Hoàng Minh Thương 14:33 07/07/2022 2,606

Unit 13 - Unit 16

Ôn tập học kì II - Tiếng anh 2 (phần 2)

Unit 13: In the maths class

Letter N

eleven

thirteen

fourteen

fifteen

What number is it? - It's eleven.

What number is it? - It's thirteen.

What number is it? - It's fourteen.

What number is it? - It's fifteen.

Unit 14: At home

Letter /er/

brother: anh/ em trai

sister: chị/ em gái

grandmother: bà 

How old is your brother? - He is nineteen.

How old is your sister? - She is eight.

How old is your grandmother? - She is sixty.

Unit 15: In the clothes shop

Letter /sh/

shirts: áo 

shoes: giày

shorts: quần đùi

Where are the shirts? - Over there.

Where are the shoes? - Over here.

Where are the shorts? - They are on the table.

Unit 16: At the campsite

Letter /t/

tent: lều

teapot: ấm trà

blanket: chăn

Is the blanket near the tent? - No, it isn't.

Is the teapot near the tent? - Yes, it is.

 

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990