img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

Skills Bridge - Unit 3C: Our camping adventure - Lesson 2

Tác giả GiangNTH3 17:16 12/03/2024 741 Tag Tiếng Anh Gia Sư - Skills Bridge

Con hãy hoàn thành bài tập của Skills Bridge - Unit 3C: Our camping adventure - Lesson 2 nhé!

Skills Bridge - Unit 3C: Our camping adventure - Lesson 2
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Gửi quý phụ huynh và các con của Vuihoc,

Trường Vuihoc gửi bố mẹ và các con nội dung học tập của buổi học số 2. Bố mẹ hãy cho các con luyện tập trước khi làm bài tập về nhà nhé.

Chúc các con có những giờ học vui vẻ, bổ ích cùng Vuihoc!

 walk through the woods

 tell a story

 build a campfire

 have a barbecue

 dance around the campfire

Past Continuous (Quá khứ tiếp diễn)

Past Simple vs Past Continuous (Quá khứ đơn kết hợp với Quá khứ tiếp diễn)

 

Hoạt động 1: Con hãy đọc đoạn văn và chọn từ cho sẵn thích hợp để điền vào chỗ trống nhé!

Hoạt động 2: Con hãy đọc câu chuyện và điền từ để hoàn thành các câu về câu chuyện đó nhé!

Hoạt động 3: Con hãy nhìn bức tranh để hoàn thành câu, trả lời câu hỏi và viết câu theo yêu cầu nhé!

Hoạt động 4: Con hãy viết một câu chuyện dựa trên 3 bức tranh và các từ gợi ý nhé!

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990