Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Toán lớp 3 so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Tác giả Lê Thị Vân 16:22 01/03/2022 52,162 Tag Lớp 3

Toán lớp 3 so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn là bài học quan trọng ở lớp 3. Con biết được giá trị số bé bằng một phần bao nhiêu số lớn.

Toán lớp 3 so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Bài học hôm nay vuihoc.vn sẽ cấp những nội dung trọng tâm,bài tập thực hành của toán lớp 3 so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. Các phụ huynh và con cùng tham khảo.

1. Ví dụ so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

1.1. Ví dụ bài học theo so sánh chiều dài đoạn thẳng

Cho đoạn thẳng AB = 4cm, đoạn thẳng CD = 8cm. Độ dài đoạn thẳng AB bằng một phần mấy lần độ dài đoạn thẳng CD?

Giải

Độ dài đoạn CD gấp số lần độ dài AB là:

8 : 4 = 2(lần)

Vậy độ dài AB bằng ½ lần độ dài CD

1.2. Ví dụ bài học so sánh số tuổi 

Cho tuổi mẹ năm nay 30 tuổi, tuổi con là 6 tuổi. Hỏi tuổi con bằng một phần mấy lần tuổi mẹ?

Giải:

Tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

30 : 6 = 5 (lần)

Vậy tuổi con bằng ⅕ lần tuổi của mẹ

2. Quy tắc so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

 • Xác định rõ đâu là số lớn đâu là số bé

 • Muốn tính số lớn gấp bao nhiêu lần số bé, ta lấy số lớn chia cho số bé (hai số phải cùng đơn vị đo)

 • Sau đó rút ra kết luận số bé bằng một phần mấy số lớn.

 • Khi gặp các bài toán liên quan đến đơn vị đo độ dài thì lưu ý cần phải đưa về cùng đơn vị rồi mới thực hiện phép tính.

 • Đơn vị của kết quả là lần

3. Các dạng bài tập toán lớp 3 so sánh số bé bằng mấy lần số lớn

3.1. Dạng 1: Tìm số bé bằng một phần mấy số lớn

3.1.1. Cách làm

tìm số bé bằng một phần mấy số lớn

3.1.2. Bài tập

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống

 

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

Số bé bằng một phần mấy số lớn

15

3

   

18

6

   

21

3

   

24

4

   

3.1.3. Cách giải

Thực hiện phép tính ở cột số lớn gấp mấy lần số bé trước.

 

Số lớn

Số bé

Số lớn gấp mấy lần số bé

Số bé bằng một phần mấy số lớn

15

3

5

1/5

18

6

3

1/3

21

3

7

1/7

24

4

6

1/6

3.2. Dạng 2: Toán đố

3.2.1. Cách làm

 • Đọc và phân tích, bài toán đã cho giá trị của hai đại lượng, hoặc mối quan hệ giữa các đại lượng. Yêu cầu so sánh đại lượng bé bằng một phần mấy đại lượng lớn.

 • Tìm cách giải và trình bày bài tương tự dạng toán 1.

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Mai sưu tầm được 27 con tem, Linh sưu tầm được 9 con tem. Hỏi Linh sưu tầm được một phần mấy số tem của Mai?

Bài 2: Năm nay mẹ 32 tuổi, tuổi của con là 5 tuổi. Hỏi 4 năm sau tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?

3.2.3. Cách giải

Bài 1:

Số tem của Mai gấp số lần số tem của Linh là:

27 : 9 = 3(lần)

Vậy Linh sưu tầm được ⅓ số tem của Mai

Bài 2:

Số tuổi sau 4 năm của mẹ là

32 + 4 = 36 (tuổi)

Số tuổi sau 4 năm của con là:

5 + 4 = 9 (tuổi)

Sau 4 năm, Tuổi mẹ gấp số lần tuổi con là:

36 : 9 = 4 (lần)

Vậy tuổi con sau 4 năm bằng ¼ lần tuổi mẹ

3.3. Dạng 3: Bài toán bằng hình ảnh

3.3.1. Cách làm

dạng toán hình ảnh

3.3.2. Bài tập

Bài 1: Số hình tròn màu trắng bằng một phần mấy số hình tròn màu xanh?

3.3.3. Cách giải

a) Số hình tròn màu xanh gấp số lần số hình tròn màu trắng là 6 : 2 = 3 (lần)

Vậy số hình tròn màu trắng bằng 1/3 số hình tròn màu xanh

b)  Số hình tròn màu xanh gấp số lần số hình tròn màu trắng là 6 : 3 = 2 (lần)

Vậy số hình tròn màu trắng bằng 1/2 số hình tròn màu xanh

c)  Số hình tròn màu xanh gấp số lần số hình tròn màu trắng là 16 : 4 = 4 (lần)

Vậy số hình tròn màu trắng bằng 1/4 số hình tròn màu xanh

4. Bài tập thực hành (Không có lời giải)

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Hoa hồng

Hoa huệ

Số hoa hồng gấp số lần hoa huệ

số hoa huệ bằng một phần mấy hoa hồng

10

2

   

14

7

   

30

3

   

35

7

   

36

6

   

Bài 2: Hương có 16 quả bóng bay, Huyền có 12 quả bóng bay. Thủy có 7 quả bóng bay. Hỏi số bóng bay của thủy bằng một phần mấy lần tổng số bóng bay của Hương và Huyền?

Bài 3: Nhà bác Tư có trồng 42 cây ăn quả, mỗi hàng có 6 cây. Hỏi số cây của một hàng bằng một phần mấy số cây của cả vườn?

Để con tự tin học toán tốt hơn, ngoài bài học toán lớp 3 so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn. Phụ huynh có thể đăng ký các khóa học toán cho bé tại vuihoc.vn

 

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}

900.000

Chỉ còn 750.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

 • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
 • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

 • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
 • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 4

Cấu trúc khóa học

 • 76 clip bài giảng kiểu mới 
 • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
 • 3000 câu hỏi luyện tập
 • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

 • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút