Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Học tốt bài toán chia lớp 3

Tác giả Lê Thị Vân 17:44 09/03/2022 24,276 Tag Lớp 3

Toán chia lớp 3 con được giới thiệu về phép chia hết và phép chia có dư, con cần nắm được các kiến thức để làm các dạng bài tập này.

Học tốt bài toán chia lớp 3

Vuihoc.vn sẽ giới thiệu tới con các dạng toán chia lớp 3 của phép chia và bài tập vận dụng để con thực hành.

1. Giới thiệu về toán chia ở lớp 3

Với dạng toán chia ở lớp 3 con được tìm hiểu về các bài toán phép chia hết, phép chia có số dư và bài toán tìm x trong phép chia.

 Các thành phần cơ bản trong phép chia là: số bị chia, số chia, thương, phần dư.

2. Cách dạy toán chia lớp 3 cho học sinh

2.1. Dạng toán chia lớp 3 - Phép chia hết

toán chia hết

 Như vậy: phép chia hết là phép chia có số dư bằng 0

2.2. Phép chia có dư toán lớp 3 

phép chia có dư

Ví dụ: 75 : 6 = 12 dư 3

2.3. Hướng dẫn toán tìm x trong phép chia

Tìm x là dạng toán đi tìm giá trị của ẩn x trong phép tính.

Ví dụ: Tìm x biết

a) 40 : x  = 5

    x        = 40 : 5

    x        = 8

b) x  : 5 = 10

    x          = 10 x 5

    x          = 50

3. Bài tập ứng dụng (có lời giải)

3.1. Bài tập

Bài 1: Tìm x biết

a) x : 5 = 10

b) 50 : x = 5

c) 128 : x = 4

d) x : 96 = 3

Bài 2. Tìm x biết

a) 64 : x = 12 (dư 4)

b) x : 3 = 36 (dư 1)

c) 27 : x = 4 (dư 3)

d) x : 6 = 8 (dư 4)

Bài 3. Lan có 24 chiếc kẹo, Lan chia đều cho 4 bạn. Hỏi mỗi bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 4. Hùng có 42 viên bi, Hùng muốn chia vào 4 lọ. Hỏi mỗi lọ có bao nhiêu viên bi và có dư viên nào không?

3.2. Bài giải

Bài 1: 

a) x : 5 = 10

x = 10 x 5

x = 50

b) 50 : x = 5

x = 50 : 5

x = 10

c) 128 : x = 4

x = 128 : 4

x = 32

d) x : 96 = 3

x = 96 x 3

x = 288

Bài 2. 

a) 64 : x = 12 (dư 4)

x = (64 - 4) : 12

x = 60 : 12

x = 5

b) x : 3 = 36 (dư 1)

x = (36 x 3) + 1

x = 109

c) 27 : x = 4 (dư 3)

x = (27 - 3) : 4

x = 6

d) x : 6 = 8 (dư 4)

x = (8 x 6) + 4

x = 48 + 4

x = 52

Bài 3.

Mỗi bạn có số chiếc kẹo là:

24 : 4 = 6 (chiếc kẹo)

Vậy mỗi bạn có 6 chiếc kẹo.

Bài 4

Mỗi lọ có số viên bi là:

42 : 4 = 10 (dư 2)

Vậy mỗi lọ có 10 viên và dư 2 viên bi.

4. Bài tập tự luyện về toán chia lớp 3 (không có lời giải)

4.1. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) 48 : x = 8

b) x : 14 = 5

c) 56 : x = 8

d) 39 : x = 13

Bài 2. Tìm x biết

a) x : 5 = 9 (dư 3)

b) x : 7 = 8 (dư 4)

c) 54 : x = 9 

d) 48 : x = 12 

Bài 3. Với 5 ngày gấp hạc, Lan đã gấp được 55 con. Hỏi mỗi ngày Lan gấp được bao nhiêu con? (Biết số hạc mỗi ngày gấp được như nhau).

Bài 4. Minh có 12 siêu nhân, Hải có 21 siêu nhân. Hỏi nếu cả 2 bạn đều bỏ số siêu nhân vào 4 hộp thì mỗi hộp có bao nhiêu con?

4.2. Đáp án

Bài 1

a) 6

b) 70

c) 7

d) 3

Bài 2.

a) 48

b) 60

c) 6 

d) 4 

Bài 3.

Đáp số: 11 con hạc

Bài 4.

Đáp án: Mỗi hộp có 8 siêu nhân và dư 1 siêu nhân.

Như vậy toán chia lớp 3 là dạng toán hay con cần nắm được các kiến thức cơ bản để giải các bài toán khó. Tham gia các khóa học online tại vuihoc.vn để có nhiều kiến thức hay.

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}

900.000

Chỉ còn 750.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

  • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
  • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

  • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
  • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 4

Cấu trúc khóa học

  • 76 clip bài giảng kiểu mới 
  • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
  • 3000 câu hỏi luyện tập
  • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

  • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút