Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Nội dung của toán lớp 3 giới thiệu bảng chia cần nhớ!

Tác giả Lê Thị Vân 17:48 09/03/2022 5,196 Tag Lớp 3

Toán lớp 3 giới thiệu bảng chia bước đầu con được tìm hiểu, nắm được các bước đọc kết quả trong bảng chia phạm vi 100.

Nội dung của toán lớp 3 giới thiệu bảng chia cần nhớ!

Sau đây là nội dung trọng tâm của toán lớp 3 giới thiệu bảng chia. Phụ huynh và con cùng theo dõi bài học này của vuihoc.vn nhé!

1. Giới thiệu toán lớp 3 giới thiệu bảng chia 

1.1. Bảng chia trong phạm vi 100

Bảng chia trong phạm vi 100

1.2. Giới thiệu các thành phần trong bảng chia

  • Số chia ứng với cột hàng dọc đầu tiên màu xanh

  • Số bị chia ứng với các ô số màu vàng trong bảng

  • Thương ứng với cột hàng ngang đầu tiên màu xanh

Ví dụ: Đọc bảng chia 2 ta có

6 : 2 = 3

Ví dụ về cách tìm ra kết quả dựa vào bảng chia

Ta gióng hàng ngang: Lấy 6 ở ô màu vàng rồi gióng hàng ngang tới số 2.

Sau đó ta gióng thẳng lên để tìm thương: khi đó ta được kết quả là 3 

1.3. Cách sử dụng bảng chia

  •  Xác định số bị chia của một phép chia: Là số đầu tiên trong phép chia, có giá trị lớn hơn hoặc bằng số bị chia 

Để tìm số bị chia lấy số chia nhân thương

Ví dụ: 10 : 5 = 2

Trong đó 10 là số bị chia

  • Xác định số chia của một phép chia : Là số thứ hai trong phép chia

Để tìm số chia lấy số bị chia rồi chia cho thương

Ví dụ: 8 : 2 = 4

Trong đó 2 là số bị chia

  • Xác định thương của một phép chia: Là số thứ 3 sau dấu bằng

Để tìm được thương lấy số bị chia rồi chia cho số chia

Ví dụ: 12 : 6 = 2

Trong đó 2 là thương

2. Các dạng toán của bảng chia và bài tập thực hành (có lời giải)

2.1. Dạng 1: Dùng bảng chia để tìm kết quả thích hợp trong phép chia

2.1.1. Cách làm

Áp dụng cách đọc bảng chia để tìm đúng kết quả

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống

2.1.3. Cách giải

Kết quả được điền vào ô trống

2.2. Dạng 2: Toán đố tìm một trong các phần bằng nhau của một số

2.2.1. Cách làm

Cách làm bài toán đố

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Linh gấp được 72 ngôi sao, Hương gấp được 1/6 số sao của Linh. Hỏi Hương gấp được bao nhiêu ngôi sao?

Bài 2: Trong đợt thu kế hoạch nhỏ, lớp 3A đóng góp 34kg giấy, lớp 3B được 42kg giấy, số giấy của lớp 3C bằng 1/3 tổng số giấy của lớp 3A và 3B. Hỏi lớp 3C đóng góp bao nhiêu kg giấy?

2.2.3. Cách giải

Bài 1:

Hương gấp được số ngôi sao là:

72 : 6 = 12 (ngôi sao)

Vậy Hương gấp được 12 ngôi sao

Bài 2:

Tổng số giấy mà lớp 3A và 3B đã đóng góp là:

34 + 62 = 96 (kg giấy)

Số giấy mà lớp 3C đã góp là:

96 : 3 = 31 (kg giấy)

Vậy lớp 3C đóng góp được 31kg giấy

2.3. Dạng 3: Tìm yếu tố còn thiếu trong phép chia

2.3.1. Cách làm

  • Để tìm số bị chia: lấy số chia nhân cho thương

  • Để tìm số chia: lấy số bị chia rồi chia cho thương

2.3.2. Bài tập

Bài 1: Điền số thích hợp vào ô trống

 

Số bị chia

15

27

48

56

81

Số chia

5

 

8

7

 

Thương

 

9

 

 

9

 

Bài 2: Tìm x biết

a) x : 5 = 5

b) 63 : x = 9

c) 42 : x = 6

d) x : 8 = 5

2.3.3. Cách giải

Bài 1: 

 

Số bị chia

15

27

48

56

81

Số chia

5

3

8

7

9

Thương

3

9

6

8

9

 

Bài 2:

a) X : 5 = 5

X = 5 x 5

X = 25

b) 63 : x = 9

x = 63 : 9

x = 7

c) 42 : x = 6

x = 42 : 6

x = 7

d) X : 8 = 5

X = 5 x 8

X = 40

3. Bài tập tự luyện (Bài tập không có lời giải)

Bài 1: Minh có một quyển truyện dày 232 trang. Minh đã đọc được 1/4 quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa thì đọc xong quyển truyện?

Bài 2: Tìm x biết

a) 6 + 45 : x = 15

b) 24 - 56 : x = 16

c) 17 - 72 : x = 9

d) 7 x 9 : X = 3

Bài 3: Một cửa hàng bán gạo có 395kg gạo để bán trong 3 ngày, ngày thứ nhất bán được 47kg,ngày thứ hai bán được 1/4 số gạo sau ngày thứ nhất. Hỏi còn lại bao nhiêu kg gạo để bán ngày thứ 3?

3.1. Đáp án tham khảo

Bài 1:

Kết quả: còn 174 trang chưa đọc

Bài 2:

a) x = 5

b) x = 7

c) x = 9 

d) x = 21

Bài 3

Kết quả là 261kg gạo

Ngoài bài học toán lớp 3 giới thiệu bảng chia. Để con tự tin học toán hơn, phụ huynh có thể cho con tham gia các khóa học tại vuihoc.vn giúp con những bài học hay bổ ích nhé!

 

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}