Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Hướng dẫn bài tập toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Tác giả Minh Châu 18:50 06/04/2020 19,975 Tag Lớp 4

Sau khi tìm hiểu về biểu thức có chứa một chữ, trong bài học lần này chúng ta sẽ tìm hiểu về toán lớp 4 biểu thức có chứa 2 chữ. Hãy cùng Vuihoc.vn làm quen và ôn luyện qua bài tập nhé!

Hướng dẫn bài tập toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Trong chương trình tiểu học, toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ là phần kiến thức quan trọng và sẽ xuất hiện trong kì thi cuối kì. Vậy nên, các em hãy chú ý và ôn tập phần bài tập vận dụng và phần bài tập sách giáo khoa nhé! 

1. Ví dụ thực tế về biểu thức có chứa 2 chữ 

Ví dụ tóan lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Từ đó đặt số cam của anh là a và số cam của em là b. Vậy tổng số cam là a + b 

Qua ví dụ trên, các em có thể thấy a + b là biểu thức có chứa hai chữ.

 • Nếu a = 3 và b = 2 thì a + b = 3 + 2 = 5; 5 là một giá trị của biểu thức a + b.
 • Nếu a = 4 và b = 4 thì a + b = 4 + 4 = 8; 8 là một giá trị của biểu thức a + b.
 • Nếu a = 0 và b = 1 thì a + b = 0 + 1 = 1; 1 là một giá trị của biểu thức a + b.

Mỗi lần thay chữ bằng số ta tính được một giá trị của biểu thức a + b .

2. Cách tính giá trị biểu thức có chứa 2 chữ

 • Bước 1: Xác định giá trị của 2 chữ xuất hiện trong biểu thức từ đề bài đã cho.
 • Bước 2: Thay giá trị tương ứng của 2 chữ đó vào biểu thức ban đầu.
 • Bước 3: Thực hiện phép tính giá trị biểu thức.
 • Bước 4: Đưa ra kết quả và kết luận.

cách tính toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

3. Bài tập vận dụng biểu thức có chứa hai chữ (Có hướng dẫn giải + đáp án)

3.1. Bài tập vận dụng

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức a+b nếu

a) a= 350 , b= 456

b) a= 1230 , b= 450

c) a= 3490 , b= 777

d) a= 677 , b= 9090

Bài 2: Cho x= 10, y= 25. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) x + y + 547

b) 360 : x + y x 25

c) 777 - x + y x 4

d) 1200 - y +x

Bài 3: Viết vào chỗ trống:

c

d

c+d

c-d

c x d

c : d

250

5

       

81

9

       

56

8

       

144

12

       

360

180

       

3.2. Hướng dẫn:

Bài 1: Thay giá trị của a và b theo từng trường hợp vào biểu thức a + b. Sau đó tính giá trị biểu thức bình thường

a) Nếu a = 350, b= 456 thì a + b= 350 + 456=806

b) Nếu a= 1230, b= 450 thì a + b= 1230 + 450= 1680

c) Nếu a=3490, b= 777 thì a + b= 3490 + 777=4267

d) Nếu a=677, b= 9090 thì a + b= 677 + 9090= 9767

Bài 2: Thay giá trị của x và y mà đề bài cho vào từng trường hợp biểu thức, sau đó tính giá trị biểu thức bình thường

a) Thay x=10, y=25 thì x + y + 547= 10 + 25 + 547=582

b)Thay x=10, y=25 thì 360 : x + y x 25= 360 : 10 + 25 x 25= 36 +625=661

c)Thay x=10, y=25 thì 777 - x + y x 4= 777 - 10 + 25 x 4= 767 + 100= 867

d)Thay x=10, y=25 thì 1200 - y +x= 1200 - 25 + 10= 1175 + 10= 1185

Bài 3: Viết vào chỗ trống:

c

d

c+d

c-d

c x d

c : d

250

5

250 + 5= 255

250 - 5= 245

250 x 5= 1250

250 : 5= 50

81

9

81 + 9= 90

81 - 9= 72

81 x 9=729

81 : 9= 9

56

8

56 + 8= 64

56 - 8= 48

56 x 8= 448

56 : 8= 7

144

12

144 + 12=156

144 - 12= 132

144 x 12=1728

144 : 12= 12

360

180

360 + 180= 540

360 - 180= 180

360 x 180=64800

360 : 180= 3

4. Bài tập tự luyện toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ (Có đáp án)

4.1. Bài tập tự luyện

Bài 1: Tính giá trị biểu thức a+b nếu:

a) a= 2874 , b=43755

b) a= 65656 , b=76767

c) a=202020 , b=3000

d) a= 12000 , b= 20500

Bài 2: Cho c= 134, d= 250. Tính giá trị các biểu thức sau:

a) c + d + 34900

b) 298499 - c x d

c) c x 10 + d x 20

d) d - c + 23490

Bài 3: Một hình chữ nhật có chiều dài là a (cm), chiều rộng là b (cm). Nếu hình chữ nhật đó có chiều dài là 34 (cm) và chiều rộng kém chiều dài 15 (cm), thì chu vi và diện tích hình chữ nhật đó là bao nhiêu?

4.2. Đáp án

Bài 1:

a) 46629

b) 142423

c) 205020

d) 32500

Bài 2: 

a) 35284

b) 264999

c) 6340

d) 23606

Bài 3: 

Chu vi là: 106 cm

Diện tích là: 646 cm2

5. Giải bài tập sách giáo khoa toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Bài 1. (Hướng dẫn giải bài tập số 1 trang 42/SGK Toán 4)

Tính giá trị của c + d nếu:

a) c = 10 và d = 25

b) c = 15cm và d = 45cm

Đáp án:

a) c = 10 và d = 25 thì c + d = 10 + 25 = 35; 35 là một giá trị của biểu thức c + d

b) c = 15cm và d = 45cm thì c + d = 15 + 45 = 60cm; 60cm là một giá trị của biểu thức c + d

Bài 2. (Hướng dẫn giải bài tập số 2 trang 42/SGK Toán 4)

a – b là biểu thức có chứa hai chữ. Tính giá trị của a – b nếu:

a) a = 32 và b = 20

b) a = 45 và b = 36

c) a = 18m và b = 10m

Đáp án:

a) a = 32 và b = 20 thì a - b = 32 - 20 =12

b) a = 45 và b = 36 thì a - b = 45 - 36 = 9

c) a = 16 m và b = 10m thì a - b = 18m - 10m = 8m

BÀI 3. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 42/SGK Toán 4)

a x b và a : b là các biểu thức có chứa hai chữ.

Biết các giá trị của biểu thức vào ô trống (theo mẫu):

bài tập toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Đáp án:

Đáp án toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Bài 4. (Hướng dẫn giải bài tập số 3 trang 42/SGK Toán 4)

Viết giá trị của biểu thức vào ô trống:

Toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Đáp án:

Giải toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ

Vậy là trên đây, Vuihoc đã giới thiệu đến các em nội dung bài học Toán lớp 4 biểu thức có chứa hai chữ. Các em thấy phần kiến thức này như thế nào, có thú vị không?

Hãy ôn tập thật nhiều để làm được mọi bài tập thầy cô giáo nhé! Chúc các em học tập thật tốt!


 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}

900.000

Chỉ còn 750.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

 • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
 • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

 • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
 • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 5

Cấu trúc khóa học

 • 71 clip bài giảng kiểu mới 
 • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
 • 3000 câu hỏi luyện tập
 • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

 • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút