img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Nhận biết toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 9

Tác giả Lê Thị Vân 16:52 19/03/2020 124,123 Tag Lớp 4

Bài toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 9 là bài toán quan trọng, học sinh cần biết được cách tính toán phép chia 9 sao cho nhanh và chính xác.

Nhận biết toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 9
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Bài toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 9 là bài toán quan trọng, học sinh cần biết được cách tính toán phép chia 9 sao cho nhanh và chính xác. Sau đây là những kiến thức trọng tâm và bài tập mà vuihoc.vn muốn cung cấp cho các em.

1. Tìm dấu hiệu chia hết cho 9

nhận biết dấu hiệu chia hết cho 9

2. Dấu hiệu chia hết cho 9 

dấu hiệu nhận biết số chia hết cho 9

Chú ý: Các số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì không chia hết cho 9

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 9

3.1. Bài tập

Bài 1: Cho các số sau: 99, 33, 57, 72, 2019, 8820, 1739, 639, 1392

a) Số nào chia hết cho 9

b) Số nào không chia hết cho 9

Bài 2: Điền vào chỗ trống

a) Từ 9 đến 100 có bao nhiêu số chia hết cho 9

b) Từ 120 đến 150 có bao nhiêu số không chia hết cho 9

Bài 3: Điền số vào chỗ trống để được số chia hết cho 9

a) 31..; 4..5, 63…,51...3

b) 99, 108,...,180

3.2. Lời giải

Bài 1: 

Ta có:

  •  99 (9 + 9 = 18, 18 : 9 = 2) nên 99 chia hết cho 9

  • 33 (3 + 3 = 6, 6 không chia hết cho 9), nên 33 không chia hết cho 9

  • 57 (5 + 7 = 12, 12 không chia hết cho 9), nên 57 không chia hết cho 9

  • 72 (7 + 2 = 9, 9 : 9 = 1), nên 72 chia hết cho 9

  • 2019 (2 + 0 + 1 + 9 = 12, 12 không chia hết cho 9), nên 2019 không chia hết cho 9

  • 8820 (8 + 8 + 2 + 0 = 18, 18 : 9 = 2), nên 8820 chia hết cho 9

  • 1739 (1 + 7 + 3 + 9 = 20, 20 không chia hết cho 9), nên 1739 không chia hết cho 9

  • 639 (6 + 3 + 9 = 18, 18 : 9 = 2), nên 639 chia hết cho 9

  • 1392 (1 + 3 + 9 + 2 = 15, 15 không chia hết cho 9) nên 1392 không chia hết cho 9

a) Số chia hết cho 9 là: 99, 72, 8820, 639

b) Số không chia hết cho 9 là: 33, 57, 2019, 1739, 1392

Bài 2:

a) Từ số 9 đến 100 có 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90, 99 chia hết cho 9

b) Từ số 120 đến 150 có: 29 số không chia hết cho 9

Bài 3:

a) 315, 405, 495, 630, 639, 5103, 5193

b) 99, 108, 117, 126, 135, 144, 153, 162, 171, 180

4. Bài tập tự luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Cho dãy số sau 207, 254, 450, 405, 672, 999, 730, 341

a) Số nào chia hết cho 9

b) Số nào không chia hết cho 9

Bài 2: Tìm chữ số thích hợp

a) Tìm x trong số 2019x để được số chia hết cho 9

b) Tìm y trong số 20y20 để được số chia hết cho 9

Bài 3:

a) Số 34078 có là số chia hết cho 9 không?

b) Số 52074 có là số chia hết cho 9 không?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1

a) 207, 450, 405, 999

b) 254, 672, 730, 341

Bài 2:

a) x = 6

b) x = 5

Bài 3:

a) Không

b) Có

Học tốt bài học nhận biết toán lớp 4 dấu hiệu chia hết cho 9, các em sẽ nắm được những kiến thức cơ bản để việc tính toán được nhanh và chính xác hơn. Bên cạnh đó phụ huynh cùng con có thể tham gia các khóa học toán tại vuihoc.vn để tự tin chinh phục toán học nhé!


 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

2.500.000
Chỉ còn 2.000.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990