Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Để học tốt toán lớp 4 nhân với số có một chữ số cần gì?

Tác giả Lê Thị Vân 11:31 18/03/2020 8,589 Tag Lớp 4

Bài toán lớp 4 nhân với số có một chữ số là bài toán khó và quan trọng, đòi hỏi khả năng tính toán nhanh và chính xác của học sinh.

Để học tốt toán lớp 4 nhân với số có một chữ số cần gì?

Sau đây vuihoc.vn sẽ cung cấp thêm cho phụ huynh và học sinh những kiến thức, dạng bài tập toán lớp 4 nhân với số có một chữ số để học sinh luyện tập và củng cố kiến thức tốt hơn

1. Cách nhân số có 6 chữ số với số có một chữ số (không nhớ)

ví dụ: Nhân với số có một chữ số không nhớ

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái:

 • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

 • 2 nhân 4 bằng 8, viết 8

 • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

 • 2 nhân 1 bằng 2, viết 2

 • 2 nhân 0 bằng 0, viết 0

 • 2 nhân 2 bằng 4, viết 4

2. Toán lớp 4 nhân với số có một chữ số có nhớ 

Ví dụ: Nhân với số có một chữ số có nhớ

Nhân theo thứ tự từ phải sang trái ta có:

 • 3 nhân 4 bằng 12, viết 2 nhớ 1

 • 3 nhân 5 bằng 15, thêm 1 bằng 16, viết 6 nhớ 1

 • 3 nhân 3 bằng 9, thêm 1 bằng 10, viết 0 nhớ 1

 • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 1 bằng 4, viết 4

 • 3 nhân 0 bằng 0, viết 0

 • 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

3. Bài tập vận dụng toán lớp 4 nhân với số có một chữ số 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 312501 x 4

b) 401217 x 3

c) 502973 x 6

d) 99999 x 9

e) 6543 x 7

Bài 2: Điền giá trị của biểu thức vào ô trống sau:

 

4

5

6

7

8

112019 x a

         

 

Bài 3: Tính giá trị biểu thức sau:

a) 521405 + 327509 x 3          

b) 9126 x 9 + 24573

c) 941070 – 56789 x 5                

d) 999 x 9 – 5790

Bài 4: Trong 2 đợt ủng hộ sách cho các trường vùng cao. Đợt 1 có 7 trường, mỗi trường được nhận 450 quyển sách. Đợt 2 có 9 trường mỗi trường được nhận 750 quyển sách. Hỏi cả 2 đợt có tổng bao nhiêu quyển sách được ủng hộ?

3.2. Bài giải

Bài 1:

Thực hiện phép tính từ phải qua trái ta có:

  a) đặt tính rồi tính

 • 4 nhân 1 bằng 4, viết 4

 • 4 nhân 0 bằng 0, viết 0

 • 4 nhân 5 bằng 20, viết 0 nhớ 2

 • 4 nhân 2 bằng 8, thêm 2 bằng 10, viết 0 nhớ 1

 • 4 nhân 1 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

 • 4 nhân 3 bằng 12, viết 12

Vậy 312501 x 4 = 1250004

b) đặt tính rồi tính

 • 3 nhân 7 bằng 21, viết 1 nhớ 2

 • 3 nhân 1 bằng 3, thêm 2 bằng 5, viết 5

 • 3 nhân 2 bằng 6, viết 6

 • 3 nhân 1 bằng 3, viết 3

 • 3 nhân 0 bằng 0, viết 0

 • 3 nhân 4 bằng 12, viết 12

Vậy 401217 x 3 = 1203651

c) đặt tính rồi tính

 • 2 nhân 3 bằng 6, viết 6

 • 2 nhân 7 bằng 14, viết 4 nhớ 1

 • 2 nhân 9 bằng 18, thêm 1 bằng 19, viết 9 nhớ 1

 • 2 nhân 2 bằng 4, thêm 1 bằng 5, viết 5

 • 2 nhân 0 bằng 0, viết 0

 • 2 nhân 5 bằng 10, viết 10

Vậy 502973 x 2 = 1005946

d) đặt tính rồi tính

 • 9 nhân 9 bằng 81, viết 1 nhớ 8

 • 9 nhân 9 bằng 81, thêm 8 bằng 89, viết 9 nhớ 8

 • 9 nhân 9 bằng 81, thêm 8 bằng 89, viết 9 nhớ 8

 • 9 nhân 9 bằng 81, thêm 8 bằng 89, viết 9 nhớ 8

 • 9 nhân 9 bằng 81, thêm 8 bằng 89, viết 89 

Vậy 99999 x 9 = 899991

e) đặt tính rồi tính

 • 7 nhân 3 bằng 21, viết 1 nhớ 2

 • 7 nhân 4 bằng 28, thêm 2 bằng 30, viết 0 nhớ 3

 • 7 nhân 5 bằng 35, thêm 3 bằng 38, viết 8 nhớ 3

 • 7 nhân 6 bằng 42, thêm 3 bằng 45, viết 45

Vậy 6543 x 7 = 45801

Bài 2:

 

4

5

6

7

8

112019 x a

448076

560095

672114

784133

896152

Bài 3:

a) 521405 + 327509 x 3  = 521405 + 982527 = 1503932     

b) 9126 x 9 + 24573 = 82134 + 24573 = 106707

c) 941070 – 56789 x 5 = 941070 - 283945 = 657125         

d) 999 x 9 – 5790 = 8991 - 5790 =  3201 

Bài 4:

Đợt 1, 7 trường nhận được số quyển sách là:

450 x 7 = 3150 (quyển sách)

Đợt 2, 9 trường nhận được số quyển sách là:

750 x 9 = 6750 (quyển sách)

Cả 2 đợt các trường nhận được số quyển sách là:

3150 + 6750 = 9900 (quyển sách)

Vậy có tất cả 9900 quyển sách trong 2 đợt ủng hộ

4. Bài tập tự luyện (có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 20199 x 4 

b) 50000 x 9

c) 579263 x 8

d) 628346 x 2

Bài 2: Tính giá trị biểu thức sau

a) 762647 x 2 - 172736

b) 1664 + 54278 x 5

c) 727447 - 53636 x 9

d) 948435 - 1737 + 1302 x 5

Bài 3: Nhà Bác An có 1ha đất trồng cây ăn quả, biết rằng mảnh đất đó bác trồng xoài 9 hàng, mỗi hàng có 150 cây, 8 hàng đu đủ mỗi hàng có 135 cây. Hỏi vườn nhà Bác An có cây ăn quả?

4.2. Đáp án tham khảo

Bài 1:

a) 80796

b) 450000

c) 4634104

d) 1256692

Bài 2:

a) 1352558

b) 273054

c) 244723

d) 953208

Bài 3:

Đáp án: 2430 cây

Ngoài bài toán lớp 4 nhân với số có một chữ số. Vuihoc.vn còn cung cấp các khóa học toán online để giúp học sinh tự tin chinh phục những bài toán học búa.

 

Khoá học tốt Toán 4

Giúp con nắm chắc công thức và các dạng toán khó phần Phân số, hình học... từ đó làm bài tập nhanh và chính xác. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}

900.000

Chỉ còn 750.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

 • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
 • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

 • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
 • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 5

Cấu trúc khóa học

 • 71 clip bài giảng kiểu mới 
 • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
 • 3000 câu hỏi luyện tập
 • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

 • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút