img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Thông tin khóa học

Khoá học gồm:

- 20 buổi live trực tiếp tổng ôn các dạng lạ của các phần thi Ngôn ngữ Tiếng Việt, Ngôn Ngữ Tiếng Anh, Toán học - Tư duy logic - Phân tích số liệu,  có mặt trong đề thi ĐGNL

- Các buổi buổi live trực tiếp luyện đề đầy đủ tất cả các môn

Xem thêm Rút gọn

Chương trình học

Đánh giá khóa học

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990