Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay
Học trực tuyến cùng Vuihoc Live Class!

LIVESTREAM SẮP DIỄN RA
{{ hotLiveStream['mon_hoc'] }}
Giáo viên: {{ hotLiveStream['teacher'] }}
Thời lượng: {{ hotLiveStream['duration']}} phút ({{ hotLiveStream['time_start'] }} - {{ hotLiveStream['time_end'] }}), {{ formatDate(hotLiveStream['day_start']) }}
{{ hotLiveStream['category_name'] }}
{{ itemR['mon_hoc'] }}
Giáo viên: {{ itemR['teacher'] }}
Thời lượng: {{ itemR['duration'] }} phút ({{ itemR['time_start'] }} - {{ itemR['time_end'] }}), {{ formatDate(itemR['day_start']) }}
{{ itemR['category_name'] }}
DANH SÁCH LIVESTREAM
Lọc theo:  

Chọn gói:
{{ item.title }}
Chọn môn học:
{{ item.title }}
Chọn loại:
{{ item.title }}
Chọn thời gian:
{{ item.title }}
{{ item['mon_hoc'] }}
Giáo viên: {{ item['teacher'] }}
  {{ item['start_time'] }}
{{ item['totalPerson'] }} người đã giữ chỗ
{{ item['category_name'] }}
LIVESTREAM ĐÃ DIỄN RA