img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Phương pháp ghi nhớ bảng chia 9 lớp 3

Tác giả Minh Châu 10:39 18/03/2020 18,221 Tag Lớp 3

Để học tốt bảng chia 9 lớp 3 con cần có phương pháp, cách ghi nhớ bảng chia 9. Sau đây là một số mẹo nhớ và dạng bài hay mà vuihoc.vn cung cấp thêm.

Phương pháp ghi nhớ bảng chia 9 lớp 3
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Muốn học tốt phần bảng chia 9 lớp 3 các em học sinh cần ghi nhớ, học thuộc bảng nhân 9, chăm chỉ luyện tập các dạng bài tập để có kĩ năng tính nhẩm nhanh. Học tốt dạng toán này sẽ là nền tảng để các em có thể học tốt ở bậc học tiếp theo.

1. Giới thiệu bảng chia 9 lớp 3

Bảng chia 9

Từ bảng nhân 9 ta có thể nhẩm được bảng chia 9:

Từ bảng nhân 9 suy ra bảng chia 9

2. Cách học thuộc bảng chia 9 trong phạm vi 9

Cách học thuộc bảng chia 9

3. Các dạng bài đối với bảng chia 9

3.1. Dạng 1: Bài toán tính nhẩm

3.1.1. Phương pháp làm:

Dựa vào bảng nhân 9, do đó học sinh cần phải học thuộc bảng nhân 9

3.1.2. Bài tập

Bài 1. Tính nhẩm các phép tính sau:

a) 36 : 9 = ?              d) ? : 9 = 5               

b) 45 : 9 = ?              e) ? : 9 = 2

c) 63 : 9 = ?               h) ? : 9 = 9

3.1.3. Bài giải

a) 36 : 9 = 4

b) 45 : 9 = 5

c) 63 : 9 = 7

d) 9 x 5 = 45

e) 9 x 2 = 18

h) 9 x 9 = 81

3.2. Dạng 2: Toán đố vận dụng vào thực tế

3.2.1. Phương pháp giải:

Hướng dẫn giải toán đố

3.2.2. Bài tập

Bài 1: Một bao gạo nặng 54 kg chia đều vào 9 túi. Hỏi mỗi túi nặng bao nhiêu kg?

Bài 2: Lan có 72 bông hoa, cần bao nhiêu lọ hoa để mỗi lọ đựng 9 bông?

3.2.3. Bài giải

Bài 1:

Mỗi túi nặng số ki - lô - gam gạo là:

54 : 9 = 6 (kg)

Đáp số: 6kg

Bài 2:

Cần số lọ hoa là:

72 : 9 = 8 (lọ)

Đáp số: 8 lọ.

3.3. Dạng 3: Tìm giá trị của 1/9

3.3.1. Phương pháp giải:

Để tìm giá trị 1/9 của 1 số, ta lấy số đó chia cho 9

Để tìm tô 1/9 của 1 hình, ta chia hình đó thành 9 phần bằng nhau rồi tô 1 phần

3.3.2. Bài tập

Bài 1

a) Tìm 1/9 của 81

b) Tìm 1/9 của 63

c) Tô màu 1/9 số ô vuông sau:

Tô để được 1/9 số ô vuông

3.3.3. Bài giải:

a) 1/9 của 81, ta lấy 81 : 9 = 9

b) 1/9 của 63, ta lấy 63 : 9 = 7

c) hình trên có tổng cộng 9 ô vuông nhỏ

Số ô cần tô để được 1/9 số ô vuông là 9 : 9 = 1

Ta có tô 1 ô vuông bất kì trên hình sẽ được kết quả của 1/9 số ô vuông.

3.4. Dạng 4: Tính giá trị biểu thức

3.4.1. Phương pháp giải:

Cách làm bài toán tính giá trị biểu thức

3.4.2. Bài tập

Bài 1

a) 36 : 9 + 24 = ?

b) 45 : 9 - 2 = ?

c) 63 : 9 x 15 = ?

d) 9 x 8 : 9 = ?

e) 90 - 9 : 9 = ?

f) 72 + 18 : 9 = ?

3.4.3. Bài giải:

 Theo quy tắc nhân chia trước, cộng trừ sau ta có kết quả:

a) (36 : 9) + 24 = 4 + 24 = 28

b) (45 : 9) - 2 = 5 - 2 = 3

Theo quy tắc phép nhân chia thực hiện từ trái qua phải

c) 63 : 9 x 15 = 7 x 15 = 105

d) 9 x 8 : 9 = 72 : 9 = 8

e) 90 - 9 : 9 = 90 - (9 : 9) = 90 - 1 = 89

f) 72 + 18 : 9 = 72 + (18 : 9) = 72 + 2 = 74

3.5. Dạng 5 So sánh giá trị

3.5.1. Phương pháp giải:

Bước 1: Thực hiện các phép tính giá trị biểu thức

Bước 2:  Có kết quả khi so sánh sử dụng các dấu “>”; “<”; “=”

3.5.2. Bài tập

Bài 1: So sánh giá trị biểu thức sau

a) 27 : 9 + 5 và 45 : 9 + 14

b) 72 : 9 x 7 và 63 : 9 - 2

c) 15 + 81 : 9 và 56 - 27 : 9

d) 100 + 18 : 9 và 103 - 27 : 9 

3.5.3. Bài giải

a) Thực hiện phép tính biểu thức: 27 : 9 + 5 = (27 : 9) + 5 = 8

Thực hiện phép tính biểu thức: 45 : 9 + 14 = (45 : 9) + 14 = 19

Nên 27 : 9 + 5  < 45 : 9 + 14

b) Thực hiện phép tính có: 72 : 9 x 7 = 8 x 7 = 56

Thực hiện phép tính có : 63 : 9 - 2 = (63 : 9) - 2 = 7 - 2 = 5

Vậy 72 : 9 x 7  > 63 : 9 - 2 

c) Thực hiện phép tính có 15 + 81 : 9 = 15 + (81 : 9) = 15 + 9 = 24

Thực hiện phép tính có 56 - 27 : 9 = 56 - (27 : 9) = 56 - 3 = 53

Vậy  15 + 81 : 9  < 56 - 27 : 9

d) Thực hiện phép tính có 100 + 18 : 9 = 100 + (18 : 9) = 100 + 2 = 102

Thực hiện phép tính có 105 - 27 : 9 = 105 - (27 : 9) = 105 - 3 = 102

Vậy: 100 + 18 : 9  = 103 - 27 : 9 

 

Muốn học tốt phần bảng chia 9 lớp 3 các em học sinh cần ghi nhớ, học thuộc bảng nhân 9, chăm chỉ luyện tập các dạng bài tập để có kĩ năng tính nhẩm nhanh. Học tốt dạng toán này sẽ là nền tảng để các em có thể học tốt ở bậc học tiếp theo. Ngoài ra các bậc phụ huynh có thể tham khảo thêm các khóa học toán trên vuihoc.vn để cùng con chinh phục môn toán dễ dàng hơn!

Những phương pháp về bảng chia 9 lớp 3 sẽ giúp con tự tin học tốt hơn. Bên cạnh đó phụ huynh có thể tham khảo thêm các khóa học toán trên vuihoc.vn để cùng con chinh phục môn toán dễ dàng hơn!

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990