Alo! Giờ nào còn dùng phiên bản này nữa Cập nhật ngay

Hướng dẫn chương trình giảm tải môn Toán lớp 3

Tác giả Minh Châu 17:51 02/03/2022 14,402 Tag Lớp 3

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho phụ huynh và các con có cái nhìn tổng quát mới nhất về chương trình học Toán lớp 3, các con cùng theo dõi nhé. 

Hướng dẫn chương trình giảm tải môn Toán lớp 3

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho phụ huynh và các con có cái nhìn tổng quát mới nhất về chương trình học Toán lớp 3, các con cùng theo dõi nhé. 

 

1. Một số lưu ý về chương trình giảm tải:

 • Các bài học giảm tải đa phần là bài “Ôn tập” - “Luyện tập” - “Luyện tập chung”, phần bài tập trong các bài học này hầu như đã được dạy trong chương trình học, có dạng bài và kiến thức được lặp đi lặp lại nhiều lần.

 • Bài “Vẽ trang trí hình tròn” là bài học có kiến thức mới duy nhất không dạy.

 • Các bài học gộp với nhau chia thành 2 dạng:

   + Dạng 1: Gộp các bài học có kiến thức liên quan đến nhau và các bài “Luyện tập” - “Luyện tập chung” 

VD: “So sánh các số trong phạm vi 10 000 (trang 100)” và “Luyện tập (trang 101)”

    + Dạng 2: Gộp các bài “Ôn tập” - “Luyện tập” - “Luyện tập chung”:

VD: “Luyện tập (trang 165)” + “Luyện tập chung (trang 165)”

 • Các bài học gộp có thể cùng tuần hoặc khác tuần học (theo tuần học ban đầu)

 • Trên Vui học, các video bài giảng đa phần là các bài học mới, phần “Ôn tập”, “Luyện tập” hay “Luyện tập chung” được tích hợp trong phần bài tập nên phụ huynh và học sinh không cần chú ý tới video bài giảng của phần này.

 • Các bài tập giảm tải chia thành 2 dạng:

    + Dạng 1: Các bài tập thuộc bài học giảm tải -> không cần làm

VD: Bài tập phần “Luyện tập (trang 138)”

    + Dạng 2: Các bài tập có dạng giống nhau hoặc kiến thức nâng cao hơn 1 chút -> bỏ.

VD: BT 2 trong bài “Luyện tập (trang 109)” có dạng giống với bài 2 trong bài “Tháng năm (trang 108)” -> Bỏ BT 2 trong bài “Luyện tập (trang 109)”.

2. Hướng dẫn phụ huynh và học sinh học trên vuihoc.vn:

2.1. Trong khóa “Học tốt toán 3”: 

 • Học sinh vẫn học theo chương trình học bình thường.

 • Bài học giảm tải: “Vẽ trang trí hình tròn”

 • Bài học gộp: 

    + “Các số có bốn chữ số” và “Các số có bốn chữ số (tiếp theo)”

    + “Thực hành xem đồng hồ” và “Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)”

    + “Làm quen với thống kê số liệu” và “Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)”

    + “Các số có năm chữ số” và “Các số có năm chữ số (tiếp theo)”

 • Trên Vui học, các bài học gộp vẫn sẽ tách riêng video để học sinh tiếp cận kiến thức dễ dàng và hiểu, cũng như vận dụng được các kiến thức đó để làm bài tập cho mỗi phần.

2.2. Trong khóa “Giải bài tập sách giáo khoa toán 3”:

 • Bài tập giảm tải:

Tên bài

Giảm tải (không làm)

Các số có bốn chữ số

BT 3 (93)

Luyện tập trang 94

BT 3 + 4 (94)

Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95

BT 4 ( 95)

Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96

BT 3 + 4 (96)

Luyện tập trang 101

BT 1 + 3 + 4 (101)

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000

BT 4 (102)

Luyện tập trang 103

BT 1 (dòng 1 + 2) + 2 (cột 1) + 3 (a) + 4(103)

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000

Bt 4 (104)

Luyện tập trang 105

BT 1 (cột 1) + BT 2 (dòng 1) + BT 3 (a)+ BT 4 (105)

Luyện tập trang 109

BT 1 + 2 (109)

Vẽ trang trí hình tròn

Toàn bộ BT

Luyện tập trang 114

BT 1 + 2 (cột 1, cột 4) + 3 + 4 (114)

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

BT 4 (115)

Luyện tập trang 116

BT 1 + 4 (116)

Luyện tập trang 122

Toàn bộ BT

Thực hành xem đồng hồ

BT 3 (124)

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

BT 3 (126)

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

BT 3 (128)

Luyện tập trang 129 Phần 1

BT 3 + 4 (129)

Tiền Việt Nam trang 130

BT 2 (131)

Luyện tập trang 132

BT 1 (132)

Làm quen với thống kê số liệu

BT 2 + 4 (135)

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

BT 2 (137)

Luyện tập trang 138

Toàn bộ BT

Các số có năm chữ số

BT 1 (tr. 140)

Luyện tập trang 142

BT 1 + 4 + 3 (dòng a, b) (142)

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

BT 4 (144)

Luyện tập trang 145

BT 3 + 4 (145)

So sánh số các số trong phạm vi 100 000

BT 1 (147)

Luyện tập trang 148

BT 2 + 3 + 4 (148)

Luyện tập trang 149

BT 2 + 4 (149)

Phép cộng các số trong phạm vi 100 000

BT 1 + 3 (155)

Luyện tập trang 156

BT 3 (156)

Tiền Việt Nam trang 157

BT 4 (159)

Luyện tập trang 159

BT 4 (160)

Luyện tập chung trang 160

BT 1 + 2 (cột 1 + 2) + 4 (160)

Luyện tập trang 165

BT 4 (165)

Luyện tập chung trang 165

Bt 1 (dòng 1) (165)

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

BT 3 (166)

Luyện tập trang 167 Phần 1

BT 3 (167)

Luyện tập trang 167 Phần 2

BT 3 (167)

Luyện tập chung trang 168

Bt 4 (168)

Ôn tập các số đến 100 000

BT 1 (169)

Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo)

BT 1 (cột 1) + 5 (170)

Ôn tập về hình học

BT 2 + 4 (174)

Ôn tập về hình học (tiếp theo)

BT 3 (175)

2.3. Trong khóa “Toán nâng cao theo chuyên đề lớp 3”:

Học sinh vẫn học theo chương trình học bình thường.

Trên đây là bài viết tổng quát mới nhất về chương trình học Toán lớp 3, chúc các con đạt được nhiều thành tích cao trong học tập nhé!

Khoá học tốt Toán 3

Giúp con nắm vững kiến thức trong SGK, vận dụng tốt vào giải bài tập và đề kiểm tra. Mục tiêu điểm 10 môn Toán.

900.000
Chỉ còn 750.000
Chỉ còn 2 ngày
| đánh giá
Bình luận
 • {{comment.create_date | formatDate}}

900.000

Chỉ còn 750.000

Chỉ còn nốt 2 ngày

ĐĂNG KÝ HỌC

Mục tiêu khóa học

 • HIỂU SÂU 100% kiến thức SGK
 • Tối đa hoá điểm số

Thời gian học

 • 12 tháng kể từ ngày kích hoạt 
 • Từ 1.6.2019: được thêm Khoá học tốt Toán 4

Cấu trúc khóa học

 • 76 clip bài giảng kiểu mới 
 • 30 clip ôn tập hè (tặng kèm)
 • 3000 câu hỏi luyện tập
 • 100 đề thi thử

Hỗ trợ

 • Luôn có thầy cô trợ giảng trợ giúp trong vòng 20 phút