img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?

Full đáp án đề GDCD THPT Quốc Gia 2022 (update liên tục)

Tác giả Minh Châu 09:02 14/07/2022 980

Xem ngay đáp án đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022 - full 24 mã đề

Full đáp án đề GDCD THPT Quốc Gia 2022 (update liên tục)

Đề thi GDCD THPT Quốc gia năm 2022 diễn ra vào ngày 8/7/2022, theo hình thức trắc nghiệm trong tổ hợp thi Xã hội với 40 câu hỏi chia làm 24 mã đề ở nhiều dạng khác nhau mức độ từ dễ đến khó. Sau đây là tổng hợp full đáp án các mã đề thi GDCD THPT Quốc gia năm 2022 dành cho phụ huynh và các thí sinh 2k4 tham khảo.

Xem đầy đủ bộ đáp án đề thi THPT Quốc gia các môn tại đây:

 

1. Mã đề 201 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 201 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

2. Mã đề 202 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 202 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

3. Mã đề 203 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 203 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

4. Mã đề 204 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 204 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

5. Mã đề 205 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 205 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

6. Mã đề 206 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 206 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

7. Mã đề 207 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 207 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

8. Mã đề 208 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 208 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

9. Mã đề 209 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 209 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

10. Mã đề 210 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 210 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

11. Mã đề 211 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 211 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

12. Mã đề 212 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 212 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

13. Mã đề 213 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022
 

Mã đề 213 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

14. Mã đề 214 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 214 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

15. Mã đề 215 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 215 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

16. Mã đề 216 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 216 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

17. Mã đề 217 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

 Mã đề 217 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

18. Mã đề 218 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 218 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

19. Mã đề 219 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 219 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

20. Mã đề 220 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 220 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

21. Mã đề 221 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 221 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

22. Mã đề 222 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 222 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

23. Mã đề 223 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 223 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

24. Mã đề 224 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

Mã đề 224 - đề thi GDCD THPT Quốc gia 2022

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990