img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 4 THÁNG 6

Tác giả MyNH2 15:50 26/06/2024 36 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 4 tháng 6 diễn ra vào ngày 23/06 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: B

Giải thích: He is crying.: Cậu bé đang khóc.

Câu 2:

Đáp án: C

Audio: What is the girl feeling? - I am happy.

Giải thích: What is the girl feeling? - I am happy.: Cô bé đang cảm thấy như thế nào? - Cô bé đang rất vui vẻ.

Câu 3:

Đáp án: C. dòng sông

Câu 4:

Đáp án: B. gặt lúa

Câu 5:

Đáp án: A

Giải thích: Vì 34 < 35 nên 34 - 2 < 35 - 2

Câu 6:

Đáp án: B

Giải thích: Vì 10 > 2 nên 40 - 10 < 40 - 2

Câu 7:

Đáp án: A

Giải thích: scared: sợ hãi

Câu 8:

Đáp án: B

Audio: What is the boy feeling? - He is very angry.

Giải thích: What is the boy feeling? - He is very angry.: Cậu bé cảm thấy như thế nào? - Cậu bé đang rất tức giận.

Câu 9: 

Đáp án: D. ênh

Giải thích: bệnh viện

Câu 10:

Đáp án: C. 3

Giải thích: Tiếng sai: ghà, nửa, lắng

Câu 11:

Đáp án: D

Giải thích: Vì 55 < 66 nên 55 - 11 < 66 - 11

Câu 12:

Đáp án: C

Giải thích: Vì 3 < 5 nên 35 - 3 > 35 - 5

Câu 13:

Đáp án: B

Audio: 

Anna: Hi, Tom! How are you feeling today?
Tom: Hi, Anna! I am very happy today. How about you?
Anna: I am sad. My cat is sick.
Tom: Oh no. I hope your cat gets better soon.
Anna: Thank you, Tom. What made you happy today?
Tom: I have a new toy car from my mom!
Anna: Wow, that’s great!

Giải thích:

Anna: Hi, Tom! How are you feeling today?: Xin chào Tom, hôm nay cậu cảm thấy thế nào?
Tom: Hi, Anna! I am very happy today. How about you?: Xin chào Anna, tớ rất vui. Còn cậu thì sao?
Anna: I am sad. My cat is sick.: Tớ rất buồn, mèo của tớ bị ốm rồi.
Tom: Oh no. I hope your cat gets better soon.: Ôi không, tớ mong mèo của cậu sẽ khỏi ốm sớm.
Anna: Thank you, Tom. What made you happy today?: Cảm ơn Tom. Tại sao hôm nay cậu vui thế?
Tom: I have a new toy car from my mom!: Tớ được mẹ tặng đồ chơi ô tô mới.
Anna: Wow, that’s great!: Wow, thật tuyệt!

Câu 14:

Đáp án: D. Tập bay

Câu 15:

Đáp án: C

Giải thích: 18 - 8 = 10

                 19 - 9 = 10

Vậy 18 - 8 = 19 - 9

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 4 tháng 6, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990