img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 3 - TUẦN 1 THÁNG 4

Tác giả MyNH2 15:45 10/04/2024 890 Tag Lớp 3

Các bạn học sinh lớp 3 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 4 diễn ra vào ngày 07/04 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1:

Đáp án: C

Giải thích: swinging: đu

Câu 2: 

Đáp án: D

Audio: I can see a horse.

Giải thích: I can see a horse.: Tớ có thể nhìn thấy một con ngựa.

Cấu trúc: I can see.....: Tớ có thể nhìn thấy....

Câu 3:

Đáp án: B. Giọng hát của cậu ngọt ngào quá!

Giải thích: A: câu khiến, C và D: câu kể

Câu 4:

Đáp án: A. Thủ đô

Giải thích: Hà Nội là Thủ đô của Việt Nam.

Câu 5:

Đáp án: B. 2614

Câu 6:

Đáp án: C. Hình C 

Câu 7:

Đáp án: C

Giải thích: I can see a monkey and my brother can see a tiger.: Tớ có thể nhìn thấy một con khỉ và anh của tớ nhìn thấy một con hổ.

Câu 8:

Đáp án: D

Audio: They are dancing.

Giải thích: They are dancing.: Họ đang nhảy múa.

Câu 9:

Đáp án: C. Con đừng đi chơi xa nhé!

Giải thích: A và D: câu kể, B: câu cảm

Câu 10:

Đáp án: B. Dấu chấm than

Giải thích: Các em nhớ làm bài tập về nhà đầy đủ nhé! (câu khiến)

Câu 11:

Đáp án: A. 59 516

Giải thích: 71 973 - 37 371 : 3

= 71 973 - 12 457 = 59 516

Câu 12:

Đáp án: B. 47 016 lít

Giải thích: 

Số lít dầu hướng dương là: 

       58 770 : 5 = 11 754 (lít)

Trong kho có số lít dầu hạt gạo là: 

       58 770 - 11 754 = 47 016 (lít)

                           Đáp số: 47 016 lít

Câu 13:

Đáp án: C

Audio: Teacher: Class, we are at the zoo. What can you see?

           Tom: I can see a tiger.

           John: I can see a peacock.

           Teacher: What are they doing, Tom and John?

           Tom: The tiger is climbing.

           John: The peacock is dancing.

Giải thích: Teacher: Class, we are at the zoo. What can you see?: Cả lớp, chúng ta đang ở sở thú rồi. Các con có thể nhìn thấy gì?

                 Tom: I can see a tiger.: Con nhìn thấy một con hổ.

                 John: I can see a peacock.: Con nhìn thấy một con công.

                 Teacher: What are they doing, Tom and John?: Chúng đang làm gì thế, Tom và John?

                 Tom: The tiger is climbing.: Con hổ đang leo trèo.

                 John: The peacock is dancing.: Con công thì đang nhảy múa ạ.

Câu 14:

Đáp án: C. Tinh thần đoàn kết

Câu 15:

Đáp án: C. 776 \(\Large cm^2\)

Giải thích: 

Diện tích hình B là: 

     582 : 3 = 194 (\(\Large cm^2\) )

Diện tích hình M là: 

      582 + 194 = 776 (\(\Large cm^2\))

                     Đáp số: 776 \(\Large cm^2\)

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 4, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990