img
Thông báo
Sắp bắt đầu năm học mới, lớp hiện tại của bạn đang là lớp {{gradeId}}, bạn có muốn thay đổi lớp không?
img

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN "TRUY TÌM NHÀ THÔNG THÁI" LỚP 1 - TUẦN 1 THÁNG 5

Tác giả TrangPTT6 16:55 08/05/2024 1,037 Tag Lớp 1

Các bạn học sinh lớp 1 ơi! Các bạn đã tham gia sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" tuần 1 tháng 5 diễn ra vào ngày 05/05 vừa qua chưa? Các bạn làm đúng bao nhiêu câu trên tổng số 15 câu nhỉ? Giờ chúng mình hãy cùng đối chiếu đáp án nhé!

ĐÁP ÁN SỰ KIỆN
Mục lục bài viết
{{ section?.element?.title }}
{{ item?.title }}
Mục lục bài viết x
{{section?.element?.title}}
{{item?.title}}

Câu 1: 

Đáp án: B

Giải thích: sandwich: bánh mì kẹp

Câu 2:

Đáp án: D

Giải thích: turtle: con rùa

Câu 3:

Đáp án: C. ich

Giải thích: yêu thích

Câu 4:

Đáp án: D. túi xách, giàn mướp

Câu 5: 

Đáp án: C. 79

Giải thích: 56 + 23 = 79

Câu 6: 

Đáp án: A. 61

Câu 7: 

Đáp án: B

Audio: angry 

Giải thích: angry: tức giận

Câu 8: 

Đáp án: B

Giải thích: This is a table.: Đây là một cái bàn. 

Cấu trúc: This is ...: Đây là ...

Câu 9:

Đáp án: B. bảo vệ

Giải thích: Chúng ta cần chung tay bảo vệ môi trường.

Câu 10:

Đáp án: A. Nước ta có nhiều khu du lịch đẹp.

Câu 11:

Đáp án: B. <

Giải thích: 

45 + 23 = 68 

99 - 19 = 80 

Vì 68 < 80 nên 45 + 23 < 99 - 19

Câu 12: 

Đáp án: B. 99 - 89 

Giải thích: 

66 - 23 = 43

99 - 89 = 10 

12 + 34 = 46

88 - 77 = 11

Vì 10 < 11 < 43 < 46 nên phép tính có kết quả nhỏ nhất là 88 - 77

Câu 13:

Đáp án: D

Audio: 

Jane: Good morning, Mom. 
Mom: Good morning. Did you brush your teeth? 
Jane: Yes, I'm done. What are you doing?
Mom: I'm cooking breakfast. What would you like to eat?
Jane: I like cookies and bread, but I would like to eat sandwich today. 

Giải thích: 

Jane: Good morning, Mom!: Chào buổi sáng mẹ!
Mom: Good morning! Did you brush your teeth?: Chào buổi sáng. Con đã đánh răng chưa?

Jane: Yes, I'm done. What are you doing?: Con đánh răng rồi mẹ. Mẹ đang làm gì thế?
Mom: I'm cooking breakfast. What would you like to eat?: Mẹ đang nấu bữa sáng. Con muốn ăn gì? 
Jane: I like cookies and bread, but I would like to eat sandwich today.: Con thích bánh quy và bánh mì, nhưng hôm nay con muốn ăn bánh mì kẹp. 

Cấu trúc: What would you like to eat?: Bạn muốn ăn gì?

                => I would like to eat ...: Mình muốn ăn ...

                What are you doing?: Bạn đang làm gì thế?

                => I am ...: Mình đang ...

Câu 14:

Đáp án: D. Cái đuôi dài và đẹp.

Câu 15: 

Đáp án: D. 36

Giải thích: 

Phép tính: 86 - 50 = 36

Vậy có 36 con vịt

--------------------------------------------------------------

Và đó là đáp án của sự kiện "Truy tìm nhà thông thái" - Tuần 1 tháng 5, các con làm đúng được bao nhiêu câu nhỉ? Gợi ý của tuần này:

| đánh giá
Bình luận
  • {{comment.create_date | formatDate}}
Hotline: 0987810990